UMEÅ UNIVERSITET - Institutionen för datavetenskap

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för datavetenskap
Thomas Hellström/
Fredrik Georgsson
Artificiell Intelligens II
2001-08-30
Tentamen
9:00 - 15:00
Tentamen
Artificiell Intelligens II
Institutionen för datavetenskap
Inga hjälpmedel tillåtna (förutom penna och sudd)
Svara på varje fråga på ett separat blad.
Om du inte fyllt i en kursvärdering (eller om du vill komplettera med dina åsikter om tentan)
fyll i den medföljande värderingen och lämna in den med tentan!
Lycka till!
/Thomas och Fredrik
Umeå universitet 901 87 Umeå. Telefon: 090-786 54 79 . E-post: [email protected]
1.
2.
3.
4.
Subsumption-arkitekturen
a) Beskriv med ett exempel hur den är uppbygd och fungerar.
b) Hur sker kommunikationen mellan olika lager?
(2p)
(2p)
Nämn två fördelar samt två nackdelar med simulering av robotbeteenden istället för
verkliga robotar.
(4p)
Beskriv kortfattat skillnaderna mellan klassisk AI och kursens approach vid design av
autonoma robotar.
(4p)
“Emergent behavior” är ett begrepp som förekommer inom robotik.
a) Ge en “mystisk” tolkning av begreppet.
b) Avmystificera tolkningen.
c) Ge ett exempel på ett “Emergent behavior”.
(2p)
(2p)
(2p)
5.
Metoder för koordinering av beteenden kan delas in i “Cooperative” och “Competitive”.
a) Förklara begreppet koordinering.
(2p)
b) Namnge en arkitektur som betraktas som “Cooperative”. (2p)
c) Namnge en arkitektur som betraktas som. “Competitive”. (2p)
6.
a) Beskriv hur en genetisk algoritm fungerar
(4p)
b) Beskriv hur den kan användas för att lära en Breitenberg-baserad robot ett
beteende.
(2p)
7.
I den rapport ni använt som inspirationskälla på projektet (Werger: Cooperation without
Deliberation…) förekommer nedanstående bild.
BILD 6 SID 19
Werger
Du har nu kommit halvvägs, MISSA INTE frågorna på nästa sida!
Umeå universitet 901 87 Umeå. Telefon: 090-786 54 79 . E-post: [email protected]
a) Förklara varför metoden som beskrivs inte fungerar med Kheperan.
(2p)
b) Werger använder “perceptual decay” för att hantera situationen när bollen försvinner ur sikte.
Förklara vad det är och varför detta görs.
(2p)
8.
a) Vad kännetecknar ett reaktivt system
b) Vad kännetecknar ett kunskapsbaserat system
c) Vad skall vi tänka på när vi skall kombinera reaktiva och kunskapsbaserade system
(2p)
(2p)
(3p)
9.
Redogör för skillnaderna mellan Information, Data och Kunskap.
(3p)
11.
Förklara begreppet “sensor fashion”.
(2p)
12.
a) Vad är kunskap?
(2p)
b) Vad ska gälla för att det skall vara möjligt att prediktera händelser i en fysisk värld? (2p)
c) Kunskap kan lagras i korttidsminne och långtidsminne. Redogör för skillnader
mellan dessa minnestyper samt hur de lämpar sig att användas i beteendebaserad robotik. (4p)
Umeå universitet 901 87 Umeå. Telefon: 090-786 54 79 . E-post: [email protected]
Download