Checklista kir rand

advertisement
Mål för sidoutbildning i urologi under ST för kirurgi
Upplägg: Minst 3 månader tjänstgöring. Första månaden är avdelningen basen,
med avstickare till lämpliga operationer. Därefter i ökande grad mottagning,
fortsatta utvalda operationer. Omkring en månad mottagning och operationer i
Ängelholm. Kirurgisk jourtjänstgöring på akuten.
Handledare: Den läkare som är tillsammans med ST-läkaren under den första
veckan blir bihandledare under urologiplaceringen. Bihandledaren planerar,
följer upp och utvärderar hur målen nedan uppnås.
Självständigt primärt handlägga akuta skador och sjukdomar:
Akut och kronisk urinretention
Makroskopisk hematuri
Njursten och obstruktion av övre urinvägar
Infektioner i övre och nedre urinvägar
Urinorganens och de manliga könsorganens traumatologi
Akuta sjukdomstillstånd i manliga yttre genitalia
Akuta komplikationer urologiska tumörsjukdomar
Teoretiska kunskaper om:
Utredning och handläggning av urologiska tumörsjukdomar
Handläggning av patienter med oklar njurförändring
Operativa kunskaper
Självständigt kunna:
Anlägga suprapubisk kateter
Känna till olika katetertyper och deras användning
Blåsevakuering via kateter
Dorsalklipp och circumcision
Akut exploration av skrotum
God kännedom och viss erfarenhet av:
Operation för hydrocele, vasectomi och ablatio testis
Uppläggning av uretärkateter
Cystoskopi
Närvarat vid:
Transrektalt ultraljud med biopsi
Extraperitoneal, suprapubisk friläggning av urinblåsan
Nefrektomi
Litteratur: J-E Damber: ”Urologi”. Urologins PM på Inblick. Vårdprogram för
prostatacancer, urotelial cancer, testikelcancer, peniscancer och njurcancer.
Studierektor Mats Bläckberg och enhetschef Ola Bratt, den 7 maj 2012
Download