Sköterskebaserad hälsoundersökning

advertisement
Sköterskebaserad hälsoundersökning
- Hälsoenkät med hälsosamtal
- Provtagning (blodsocker, kolesterol och blodvärde)
- Konditionstest på ergometer cykel (kan bytas mot något av nedan
angivna tillägg)
- Blodtryck
- Puls
- Längd
- Vikt
- Midjemått
- BMI (body mass index)
- Rådgivning
- Skriftlig sammanfattning
Beräknad tidsåtgång: ca 45 min
Pris: 975 kr + moms
Följande undersökningar kan också utföras mot tillägg:
-
Lungfunktionstest (spirometri)
Syn + hörseltest (audiometri)
250 kr
250 kr
Läkarbaserad hälsoundersökning
- Hälsointervju
- Läkarundersökning:
Mun- och svalg, hud, lymfkörtlar, sköldkörtel, hjärta, lungor, buk mm
- Omfattande provtagning: 25 analyser, var god se nästa sida.
- EKG
- Blodtryck
- Puls
- Spirometri (lungfunktionstest)
- Längd
- Vikt
- Midjemått
- BMI (body mass index)
- Rådgivning och sammanfattning
- Resultaten ges även i skriftlig form
Beräknad tidsåtgång: ca 60 min
Pris: 1575 kr + moms
Följande undersökningar kan också utföras mot tillägg:
-
Konditionstest (ergometercykel)
Syn + hörseltest (audiometri)
250 kr
250 kr
Provtagningspaket vid läkarbaserad hälsoundersökning
Samtliga nedanstående 25 analyser ingår således för 1575 kr
- urinprov (bakterier, äggvita, socker, blod, vita blodkroppar)
- blodsocker (diabetes)
- sänka (infektion eller inflammation i kroppen)
- Hb (blodvärde)
- MCV, EPK, EVF (de röda blodkropparnas storlek, koncentration mm)
- vita blodkroppar (infektion, vissa tumörsjukdomar)
- trombocyter (blodplättar - blodets koagulering)
- kompletta blodfetter (kolesterol, triglycerider, LDL (onda kolesterolet), HDL
(goda kolesterolet), kvot LDL/HDL)
- kreatinin (njurfunktion)
- natrium, kalium (blodsalter, vätskebalans)
- urat (ledinflammation - gikt)
- järn (järn- blodbrist)
- kalk (störning i bisköldkörtel, vissa tumörsjukdomar)
- ASAT, ALAT, GT (leverprover)
- LD (muskel- eller blodsjukdom)
- ALP, bilirubin (gallprover)
- Albumin (äggvita)
- PSA (prostataprov, män > 45 år- frivilligt)
- TSH (struma/ämnesomsättningsprov, alla kvinnor)
Download