Hörsel, hörselskada,
hörseltest
Vem säljer
en praktisk lösning av
hörselvårdens problem?
Cochlean i tvärsnitt
Nedsatt hörsel?
• Sverige
560 000
• 270 000 har hörapparater
• 800 har elektriskt
cochlea-implantat
• EU
ca 30 milj.
Vanligaste hörseltesten idag
• Rena toner –
detektionströskel
• Ord i brus – identifiering
• Manuella testmetoder
Avancerat hörselskärpetest
4
Δ20 dB
Δ7 dB
Δ1/3 dB
8
32
Test av hörselskärpa
• Innerörats olinjäritet?
• Frekvensupplösning?
• Komplexa ljudmönster?
• Metoder finns – men inte på kliniken!
• Hur sälja detta till kliniken?
Vad är ”kliniken”?
• Hörselkliniken; audionomer, tekniker,
kuratorer, (läkare, pedagoger) …
• Audionom - ej naturvetenskaplig
bakgrund
• Resurser räcker till löpande
verksamhet & redan inlärda
strategier
Nya hörseltest
• Testljud
• Systematisk
testprocedur
• Datorstöd –
automatisk metod
• Kalibreringsmetod
• Anpassning till
olika
användargrupper?
Tänkbara sidospår?
• Kombinera bild och ljud i testet?
• Övning av språkljud?
•…
• Spelbaserat testgränssnitt för barn
• Pekskärm för ovana datoranvändare
Elektrofysiologiska
hörseltest
• För spädbarn!
• Komplicerade testljud
• Elektriska/magnetiska hjärnsvar
• Signalanalys – klassificering
• Förbättrad precision?
Problemet:
Metoder finns – men inte på kliniken!
Hur sälja detta till kunden?