Lena och Ann-Sofies presentation

Sexuell hälsa vid Parkinson
Lena Wapner, sjukgymnast,
sexualrådgivare
Ann-Sofie Ek, sjuksköterska,
sexualrådgivare
Rehabiliteringsmedicinska
kliniken, Orupssjukhuset
Våra arbetsuppgifter inom kliniken

Sexologisk rådgivning vid neurologiska sjukdomar
och skador
–
–



Enskilda samtal/parsamtal
Telefonrådgivning
Utveckling av vårdprogram, rutiner och
informationsmaterial inom kliniken
Personalutbildning
Externa föreläsningar
Hur påverkas sexualiteten?

Kommunikation
–

Förberedelse
–

Minskad/ökad?
”genomförande”
–
–

Medicinering, timing, hygien mm
Lust
–

Förmågan att flirta/ta initiativ (ökat/minskat)
Själv? Par? Samlag? Närhet?
Erektion? Lubrikation? Orgasm? Utlösning?
Sensualitet/njutning???
–
–
Upplevelsen individuell
Kan njuta/inte trots nya spelregler
Vem väljer spelreglerna?





Vad kan påverkas av mina egna värderingar?
Vad kan påverkas rent medicinskt?
Vad kan kompenseras och hur?
Hur kan jag ta tillvara det som fungerar?
Vad är normalt åldrande?
Mina egna värderingar





Parkinsonpatient med många negativa
symtom
Person med Parkinsons sjukdom
Person som trots Parkinsons sjukdom vill
fokusera på livets ljuspunkter
Anhörig till person med Parkinsons sjukdom
Partner till en högt älskad person
Hur kan jag ta tillvara det som
fungerar?

Stabila ställningar/utgångsläge
–
–
–

Hitta och behålla lusten
–
–

Kyssar och smek
Samlag
Onani själv eller tillfredsställa varandra
Vad väcker min lust? Hur kan jag förstärka det?
Vad släcker min lust? Hur kan jag undvika det?
Hjälpmedel
–
Läkemedel och sexualtekniska hjälpmedel
Vad kan kompenseras och hur?

Skakningar


Rigiditet


Trötthet

Nedstämdhet


Tidpunkt för bästa
läkemedelseffekt
Tekniker för att starta
och stoppa
Aktivitetsbalans och
dygnsvariation
Läkemedel /
livsstrategier
Vad kan påverkas rent medicinskt?


Vilka mediciner har du idag?
Be läkaren gå igenom hela medicinlistan
–
–
–
–
–
–

Parkinsonmedicinering – alternativ?
Blodtrycksmedicinering - alternativ?
Antidepressiv medicinering – alternativ?
Inkontinensläkemedel – olika alternativ
Smärtmedicinering – olika alternativ
Potensläkemedel – olika alternativ
Ta bort eller lägga till läkemedel?
KÄR - LEK

Hjälpmedel/leksaker