Larmpunkter SOS Byggarbetsområde Provisorisk gångväg

advertisement
Sandbäcksgatan
7
NORR
n
ttsgata
Lasare
7
2
71
vä
ge
n
3
lso
17
23
66
66
33
28A
sv
28
uk
Besök
6
27
hu
1
26
Område A
29
en
onsväg
Garnis
P
Område C
13
Eklyc
kegata
n
Ingångsnummer
Var vänlig respektera att all fotografering och videoupptagning
är förbjuden på sjukhusområdet.
Please respect that all types of photography and video recording
is prohibited on the hospital premises.
Permission for photography/recording available upon request.
Välkommen till ett rökfritt sjukhusområde!
Welcome to a smokefree hospital area!
Busshållplats
2
Larmpunkter SOS
Fimpa här plats
Byggarbetsområde
Parkeringshus
Provisorisk gångväg
ck
en
34
äg
Södra entrén
43
24
Sj
P
Område B
en
1
4
19 2
7
42
5
1A
P
45
48
46 40
41
47
bä
6
nH
ä
Akutväg
70
er
AKUTMOTTAGNINGEN
ge
12
69
51
50
vä
Hä
lso
18A
72
Hugo
Theorells
torg
Norra
7B entrén
4
18B
11
54
16D 16C
18
64
nn
Hä
lso
vä
ge
n
9
65
Ti
16
16B
53
10
16A FÖRLOSSNINGEN
3
63
74
tan
cksga
11B
13
15
78
9
11
12
8
10
bä
Sand
60
14
68
73
76 75
AVDELNINGAR
INGÅNG
MOTTAGNINGAR
INGÅNG
Avdelning 1, urologi ............................................................. 1
AK-mottagningen ............................................................. 1, 7
Avdelning 1B, urologi .......................................................... 1
AKUTMOTTAGNINGEN ........................................... 16
Avdelning 6, thorax-kärl ....................................................... 1
Akutröntgen ...................................................................... 1, 7
Avdelning 7, kardiologi ........................................................ 1
Arbets- och miljömedicin................................................... 14
Avdelning 8, kardiologi ........................................................ 1
Arbetsterapi .......................................................................... 1
Avdelning 14, ögon ............................................................ 26
Barnahus ........................................................................... 18A
Avdelning 17, MAVA ............................................................. 1
Barn- och ungdomssjukhuset
Avdelning 18, endokrin-medicin, mag-tarm ....................... 1
Barndagvården medicin ................................................. 1
Avdelning 21, gynekologi .................................................... 1
Barndagvården onkologi ................................................ 1
Avdelning 27, öron ............................................................... 1
Barnkirurgiska mottagningen ........................................ 1
Avdelning 34, tillnyktringsenhet ....................................... 46
Barnmottagningen .......................................................... 1
Avdelning 34, tillnyktringsenhet besökare ...................... 43
Barnsmärtenheten .......................................................... 1
Avdelning 31, ortopedi/rygg ............................................ 1, 7
PNUT ................................................................................ 1
Avdelning 37, psykiatri ...................................................... 27
Barnortopediskt Regioncentrum ........................................ 1
Avdelning 38A, psykiatri .................................................... 27
Bassäng, gymnastiksal ........................................................ 1
Avdelning 38B, psykiatri .................................................... 29
BB-mottagningen ................................................................. 1
Avdelning 40, BUP .............................................................. 27
Bröstenheten mammografin.............................................. 34
Avdelning 44, infektion, högisoleringsenhet ..................... 1
Bröstenheten mottagningen.............................................. 34
Avdelning 53, hand och plastik ....................................... 1, 7
BUP-mottagningen ............................................................. 42
Avdelning 55, rehabmedicin ............................................ 1, 7
Bäckenfunktionsenheten ................................................. 1, 7
Avdelning 71, neurokirurgi .............................................. 1, 7
Bäckensmärtenheten ........................................................... 1
Avdelning 75, neurologi/stroke ........................................... 1
Dagvården, endokrin-medicin, mag-tarm....................... 1, 7
Avdelning 78, thorax-kärl ..................................................... 1
Dagvårds- och akutdialysenheten, DOA ............................ 1
Avdelning 96, LAH .............................................................. 48
Endokrinmottagningen ...................................................... 48
Avdelning 103, KAVA............................................................ 1
Endoskopienheten ............................................................... 1
Avdelning 103, kirurgi .......................................................... 1
Fertilitetslab .......................................................................... 1
Avdelning B62, BB ............................................................... 1
Fostermedicin, ultraljud ....................................................... 1
Avdelning B70, GAVA ........................................................... 1
Fysiologiska kliniken ........................................................... 1
Avdelning B73, njurmedicin, reumatologi .......................... 1
FÖRLOSSNING .......................................................16A
Avdelning F22, BB gravida .............................................. 16A
Föräldrar-spädbarn Hagadal ............................................. 18
Barn- och ungdomssjukhuset
Geriatriska mottagningen .................................................. 54
Avdelning B51, barnkirurgi ............................................ 1
Gynekologiska mottagningen ............................................. 1
Avdelning B52, BAVA ...................................................... 1
Hand och plastik, dagkirurgi ........................................... 1, 7
Avdelning B53, BOND ..................................................... 1
Neonatal-IVA .................................................................... 1
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
arbetsterapi/sjukgymnastik................................................ 1
Hematologisk vårdavdelning............................................. 34
Hand- och plastikmottagningen ...................................... 1, 7
Lungmedicinsk vårdavdelning .......................................... 34
Hematologiska kliniken
dagvård, mottagning ....................................................... 34
Onkologisk vårdavdelning................................................. 34
INTENSIVVÅRDSAVDELNINGAR
INGÅNG
Brännskadecentrum ......................................................... 1, 7
Hjärtintensivavdelning, HIA ................................................. 1
Intensivvårdsavdelning, IVA ................................................ 1
Intensivvårdsavdelning, THIVA ........................................... 1
Neonatal-IVA ......................................................................... 1
Neurokirurgisk intensivvårdsavdelning, NIVA............... 1, 7
Neurokirurgisk postop avdelning ................................... 1, 7
Postoperativ avdelning ........................................................ 1
Uppvakningsavdelning, THUVA .......................................... 1
Hud behandlingen Bad och ljus, sår .............................. 1, 7
Hudmottagningen ............................................................. 1, 7
Hörseltest spädbarn ............................................................. 1
Hörselvården......................................................................... 1
Infektionsmottagningen ....................................................... 2
JOURCENTRALEN ........................................................... 1, 7
Kardiologiska kliniken
mottagning ........................................................................ 1
Kirurgiska mottagningen ..................................................... 1
Kliniska forskningsenheten, Forum Östergötland ........ 1, 7
Klinisk farmakologi ............................................................ 68
Klinisk genetik administration .......................................... 64
Klinisk genetik regionmottagning................................... 1, 7
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
aferesbehandling, plasma och trombocytgivare................ 1
Klinisk kemi, provinlämningen........................................ 1, 7
Klinisk kemi, speciallaboratorium .................................... 64
MOTTAGNINGAR
INGÅNG
Klinisk mikrobiologi ........................................................... 64
Klinisk prövningsenhet ...................................................... 34
Koagulationsmottagning ..................................................... 1
Käkkliniken............................................................................ 1
Kärlkirurgmottagning ........................................................... 1
MOTTAGNINGAR
INGÅNG
Ögonkliniken
mottagning, syncentral .................................................... 26
Öron- näs- och halsmottagningen ...................................... 1
SERVICE
Cafeteria och mat
INGÅNG
Logopedimottagningen........................................................ 1
Café Blåklinten .............................................................. 13
Lungmedicinska kliniken
behandlingsmottagning, röntgen ..................................... 34
Café Cellskapet ............................................................. 65
lungonkologiska enheten ................................................ 34
Linds Cafeteria .............................................................. 34
specialistenheten, utredningsenheten............................. 34
Linds Konditori och mat ................................................. 7
Lymfödemmottagningen .................................................... 47
Mag-tarmmottagningen........................................................ 1
Mammografi hälsokontroll................................................. 34
Mellanvården, BUP ............................................................. 42
Narkosbedömningen ............................................................ 1
Neurofysiologiska kliniken .................................................. 1
Neuromottagningen ............................................................. 1
Neuromuskulära enheten .................................................. 69
Njurmedicinska kliniken
mottagning ...................................................................... 54
dialysmottagning ............................................................. 53
Nuklearmedicin ..................................................................... 1
Onkologiska kliniken
mottagning, behandlingsmottagning ............................... 34
Café Moccado ................................................................ 76
7-eleven ........................................................................ 1, 7
Kiosk/Butik
Pressbyrån....................................................................... 7
Restaurang
Restaurang Blåklinten .................................................. 13
ÖVRIG SERVICE
INGÅNG
Apotek .......................................................................... 1, 7
Bankomat .............................................................................. 1
Information/Reception ................................................ 1, 7
Ronald McDonald Hus .....................................................18B
Sjukhuskyrka/meditationsrum ............................................ 1
ÖVRIG VERKSAMHET
INGÅNG
korttidsboende.............................................. 1
gynonkologisk utredningsenhet, isotopenhet .................. 34
AT verksamheten US/LIM..................................................... 1
brachyterapienhet, strålbehandling ................................. 34
Bemanningsenheten ............................................................ 1
Operationsavdelningen........................................................ 1
Beredningsenheten .............................................................. 1
Orofacial medicin/Sjukhustandvård ................................... 1
Biobanksfaciliteten............................................................. 50
Ortopedmottagning .............................................................. 1
Bårhus ................................................................................. 72
Ortopedteknisk jourenhet .................................................... 1
Centrum för hälso- och vårdutveckling, CHV .................. 65
Plastikmottagningen ........................................................ 1, 7
Polikliniska operationer ....................................................... 1
Centrum för medicinsk teknik och IT, CMIT
Medicinsk teknik .............................................................. 40
Provtagningen ...................................................................... 7
Laboratoriemedicinsk IT och Medicinteknisk IT ...............11
Psykiatriska kliniken
akutenhet ........................................................................ 28
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård ................. 14
Team 4 (Psykosmott) ...................................................... 27
Clinicum .............................................................................. 50
stab, Team 6 (ECT-enhet) ............................................... 29
CMIV....................................................................................... 7
Punktionsmottagning........................................................... 1
Radiofysikavdelning........................................................... 34
Diagnostikcentrum
IT-stab laboratoriemedicin, stab ...................................... 48
Rehabmedicinska mottagningen .................................... 1, 7
Enheten för prehospital vård............................................. 15
Reumatologiska mottagningen ......................................... 48
Enheten för samordnad cancerutredning ........................ 54
RMC reproduktionsmedicinskt centrum ............................ 1
Endokrin-medicinska enheten administration................. 47
Ryggmottagning ................................................................... 1
E-tjänstekort........................................................................ 13
Röntgenkliniken.................................................................... 1
FC Projektkontor US, FC Platskontor US ......................... 23
SCAPIS .................................................................................. 1
Forum Östergötland ........................................................... 50
Seldingerenheten ................................................................. 1
International office ............................................................. 15
Smärtenheten...................................................................... 34
Klinisk patologi och klinisk genetik.................................. 69
Specialistmödrahälsovården............................................... 1
Laboratoriet för Regenerativ Medicin, LRM ..................... 71
STD-mottagningen ........................................................... 1, 7
Motionshall............................................................................ 1
Stomimottagningen .............................................................. 1
Rehabgruppen NCS............................................................ 47
Thorax-kärlkliniken
kärlmottagning, thoraxoperation........................................ 1
Sjukhusapotek ...................................................................... 1
Urologiska mottagningen .................................................. 23
ST-kansliet........................................................................... 15
Vaccinationsmottagningen .................................................. 2
Test och innovation ............................................................ 47
Vårdcoacher ........................................................................ 54
Uthämtning av passerkort och nycklar .......................... 11B
Ätstörningsmottagningen, BUP ........................................ 42
Vårdtransporter .................................................................. 1A
Service och leverans IT................................................... 24
Sterilteknisk enhet US.......................................................... 1
Download