Larmpunkter SOS Byggarbetsområde Provisorisk gångväg

advertisement
Sandbäcksgatan
7
NORR
n
ttsgata
Lasare
10
9
7
2
71
vä
ge
n
3
lso
nH
ä
17
23
1A
1
66
66
33
28A
äg
Besök
28
6
27
26
Område A
29
en
onsväg
Garnis
P
Område C
13
Eklyc
kegata
n
Ingångsnummer
Var vänlig respektera att all fotografering och videoupptagning
är förbjuden på sjukhusområdet.
Please respect that all types of photography and video recording
is prohibited on the hospital premises.
Permission for photography/recording available upon request.
Välkommen till ett rökfritt sjukhusområde!
Welcome to a smokefree hospital area!
Busshållplats
2
Larmpunkter SOS
Fimpa här plats
Byggarbetsområde
Parkeringshus
Provisorisk gångväg
ck
en
34
sv
1
43
24
Sj
uk
hu
P
Område B
Södra entrén
P
4
19 2
7
42
5
en
Akutväg
45
48
46 40
41
47
bä
6
ge
12
70
er
AKUTMOTTAGNINGEN
vä
Hä
lso
18A
69
51
50
4
18B
72
Hugo
Theorells
torg
Norra
7B entrén
16D 16C
18
11
nn
16
16B
64
54
16A FÖRLOSSNINGEN
3
53
65
Ti
Hä
lso
vä
ge
n
11B
13
15
63
9
11
12
8
78
74
tan
cksga
15B
10
bä
Sand
60
14
68
73
76 75
AVDELNINGAR
INGÅNG
MOTTAGNINGAR
INGÅNG
Avdelning 6, thorax-kärl ....................................................... 1
AK-mottagningen ............................................................. 1, 7
Avdelning 7, kardiologi ........................................................ 1
AKUTMOTTAGNINGEN ........................................... 16
Avdelning 8, kardiologi ........................................................ 1
Akutröntgen ...................................................................... 1, 7
Avdelning 14, ögon ............................................................ 26
Arbets- och miljömedicin................................................... 14
Avdelning 17, MAVA ............................................................. 1
Barnahus ........................................................................... 18A
Avdelning 18, endokrin-medicin, mag-tarm ....................... 1
Barn- och ungdomssjukhuset
Avdelning 21, gynekologi .................................................... 1
Barndagvården medicin ................................................. 1
Avdelning 27, öron ............................................................... 1
Barndagvården onkologi ................................................ 1
Avdelning 30, ortopedi ..................................................... 1, 7
Barnkirurgiska mottagningen ........................................ 1
Avdelning 31, ortopedi/rygg ............................................ 1, 7
Barnmottagningen .......................................................... 1
Avdelning 34, tillnyktringsenhet ....................................... 46
Barnsmärtenheten .......................................................... 1
Avdelning 34, tillnyktringsenhet besökare ...................... 43
PNUT ................................................................................ 1
Avdelning 37, psykiatri ...................................................... 27
Barnortopediskt Regioncentrum ........................................ 1
Avdelning 38A, psykiatri .................................................... 27
Bassäng, gymnastiksal ........................................................ 1
Avdelning 38B, psykiatri .................................................... 29
BB-mottagningen ................................................................. 1
Avdelning 40, BUP .............................................................. 27
Bröstenheten mammografin.............................................. 34
Avdelning 44, infektion, högisoleringsenhet ..................... 1
Bröstenheten mottagningen.............................................. 34
Avdelning 53, hand och plastik ....................................... 1, 7
BUP-mottagningen ............................................................. 42
Avdelning 55, rehabmedicin ............................................ 1, 7
Bäckenfunktionsenheten ................................................. 1, 7
Avdelning 71, neurokirurgi .............................................. 1, 7
Bäckensmärtenheten ........................................................... 1
Avdelning 75, neurologi/stroke ........................................... 1
Dagvården, endokrin-medicin, mag-tarm....................... 1, 7
Avdelning 78, thorax-kärl ..................................................... 1
Dagvårds- och akutdialysenheten, DOA ............................ 1
Avdelning 96, LAH .............................................................. 50
Endokrinmottagningen ...................................................... 48
Avdelning B62, BB ............................................................... 1
Endoskopienheten ............................................................... 1
Avdelning B70, GAVA ........................................................... 1
Fertilitetslab .......................................................................... 1
Avdelning B73, njurmedicin, reumatologi .......................... 1
Fostermedicin, ultraljud ....................................................... 1
Avdelning B91, kirurgi ......................................................... 1
Fysiologiska kliniken ........................................................... 1
Avdelning B92, urologi ........................................................ 1
FÖRLOSSNING .......................................................16A
Avdelning B93, KAVA ........................................................... 1
Föräldrar-spädbarn Hagadal ............................................. 18
Avdelning F22, BB gravida .............................................. 16A
Geriatriska mottagningen .................................................. 54
Barn- och ungdomssjukhuset
Gynekologiska mottagningen ............................................. 1
Avdelning B51, barnkirurgi ............................................ 1
Hand och plastik, dagkirurgi ........................................... 1, 7
Avdelning B52, BAVA ...................................................... 1
Hand- och plastikmottagningen ...................................... 1, 7
Avdelning B53, BOND ..................................................... 1
Avdelning F23, Neonatal-IVA...................................... 16A
Hematologiska kliniken
dagvård, mottagning ....................................................... 34
Hematologisk vårdavdelning............................................. 34
Hud behandlingen ............................................................ 1, 7
Lungmedicinsk vårdavdelning .......................................... 34
Hudmottagningen ............................................................. 1, 7
Onkologisk vårdavdelning................................................. 34
Hörseltest spädbarn ............................................................. 1
Hörselvården......................................................................... 1
INTENSIVVÅRDSAVDELNINGAR
INGÅNG
Infektionsmottagningen ....................................................... 2
Avdelning F23, Neonatal-IVA ........................................... 16A
JOURCENTRALEN ........................................................... 1, 7
Brännskadecentrum ......................................................... 1, 7
Kardiologiska kliniken
mottagning ........................................................................ 1
Hjärtintensivavdelning, HIA ................................................. 1
Intensivvårdsavdelning, IVA ................................................ 1
Intensivvårdsavdelning, THIVA ........................................... 1
Neurokirurgisk intensivvårdsavdelning, NIVA............... 1, 7
Neurokirurgisk postop avdelning ................................... 1, 7
Postoperativ avdelning ........................................................ 1
Uppvakningsavdelning, THUVA .......................................... 1
Kirurgiska mottagningen ..................................................... 1
Kliniska forskningsenheten, Forum Östergötland ........ 1, 7
Klinisk farmakologi ............................................................ 68
Klinisk genetik administration .......................................... 64
Klinisk genetik regionmottagning................................... 1, 7
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
aferesbehandling, plasma och trombocytgivare................ 1
Klinisk kemi, provinlämningen........................................ 1, 7
Klinisk kemi, speciallaboratorium .................................... 64
Klinisk mikrobiologi ........................................................... 64
Klinisk prövningsenhet ...................................................... 34
MOTTAGNINGAR
INGÅNG
MOTTAGNINGAR
INGÅNG
Koagulationsmottagning ..................................................... 1
Ätstörningsmottagningen, BUP ........................................ 42
Käkkliniken............................................................................ 1
Ögonmottagningen ............................................................ 26
Kärlkirurgmottagning ........................................................... 1
Öron- näs- och halsmottagningen ...................................... 1
Logopedimottagningen........................................................ 1
SERVICE
Cafeteria och mat
Lungmedicinska kliniken
behandlingsmottagning, röntgen ..................................... 34
lungonkologiska enheten ................................................ 34
specialistenheten, utredningsenheten............................. 34
Lymfödemmottagningen .................................................... 47
Mag-tarmmottagningen........................................................ 1
Mammografi hälsokontroll................................................. 34
Mellanvården, BUP ............................................................. 42
Narkosbedömningen ............................................................ 1
Neonatal hemvård ................................................................ 1
Neurofysiologiska kliniken .................................................. 1
Neuromottagningen ............................................................. 1
Neuromuskulära enheten .................................................. 69
Njurmedicinska kliniken
mottagning ...................................................................... 54
dialysmottagning ............................................................. 53
Nuklearmedicin ..................................................................... 1
INGÅNG
Café Blåklinten .............................................................. 13
Café Cellskapet ............................................................. 65
Café Moccado ................................................................ 76
Linds Cafeteria .............................................................. 34
Linds Konditori och mat ................................................. 7
7-eleven ........................................................................ 1, 7
Kiosk/Butik
Pressbyrån....................................................................... 7
Restaurang
Restaurang Blåklinten .................................................. 13
ÖVRIG SERVICE
INGÅNG
Apotek .......................................................................... 1, 7
Bankomat .............................................................................. 1
Information/Reception ................................................ 1, 7
Ronald McDonald Hus .....................................................18B
Onkologiska kliniken
mottagning, behandlingsmottagning ............................... 34
gynonkologisk utredningsenhet..................................... 1, 7
isotopenhet...................................................................... 34
brachyterapienhet, strålbehandling ................................. 34
Sjukhuskyrka/meditationsrum ............................................ 1
Operation, ögon .................................................................. 26
Bemanningsenheten ............................................................ 1
Operationsavdelningen........................................................ 1
Beredningsenheten .............................................................. 1
Orofacial medicin/Sjukhustandvård ................................... 1
Biobanksfaciliteten............................................................. 50
Ortopedmottagning .............................................................. 1
Bårhus ................................................................................. 72
Ortopedteknisk jourenhet .................................................... 1
Centrum för hälso- och vårdutveckling, CHV .................. 65
Plastikmottagningen ........................................................ 1, 7
Centrum för medicinsk teknik och IT, CMIT
Medicinsk teknik .............................................................. 40
Laboratoriemedicinsk IT och Medicinteknisk IT ...............11
Service och leverans IT................................................... 24
Polikliniska operationer ....................................................... 1
Provtagningen ...................................................................... 7
Psykiatriska kliniken
akutenhet ........................................................................ 28
Team 4 (Psykosmott) ...................................................... 27
stab, Team 6 (ECT-enhet) ............................................... 29
Punktionsmottagning........................................................... 1
ÖVRIG VERKSAMHET
INGÅNG
korttidsboende.............................................. 1
AT verksamheten US/LIM..................................................... 1
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård ................. 14
Clinicum .............................................................................. 50
CMIV....................................................................................... 7
Radiofysikavdelning........................................................... 34
Diagnostikcentrum
IT-stab laboratoriemedicin, stab ...................................... 48
Rehabenheten, hand och plastik ........................................ 1
Enheten för prehospital vård............................................. 15
Rehabmedicinska mottagningen .................................... 1, 7
Enheten för samordnad cancerutredning ........................ 54
Reumatologimottagningen ................................................ 48
Endokrin-medicinska enheten administration................. 47
RMC reproduktionsmedicinskt centrum ............................ 1
E-tjänstekort........................................................................ 13
Ryggmottagning ................................................................... 1
FC Projektkontor US, FC Platskontor US ......................... 23
Röntgenkliniken.................................................................... 1
Forum Östergötland ........................................................... 50
SCAPIS .................................................................................. 1
International office ............................................................. 15
Seldingerenheten ................................................................. 1
Klinisk patologi och klinisk genetik.................................. 69
Smärtenheten.................................................................... 1, 7
Laboratoriet för Regenerativ Medicin, LRM ..................... 71
Specialistmödrahälsovården............................................... 1
Motionshall............................................................................ 1
STD-mottagningen ........................................................... 1, 7
Rehabgruppen NCS............................................................ 47
Stomimottagningen .............................................................. 1
Sjukhusapotek ...................................................................... 1
Thorax-kärlkliniken
kärlmottagning, thoraxoperation........................................ 1
Sterilteknisk enhet US.......................................................... 1
Urologiska mottagningen .................................................. 23
Test och innovation ............................................................ 47
Vaccinationsmottagningen .................................................. 2
Uthämtning av passerkort och nycklar .......................... 11B
Vårdcoacher ........................................................................ 54
Vårdtransporter .................................................................. 1A
ST-kansliet........................................................................... 15
Download