Höga blodfetter - Landstinget Blekinge

advertisement
Höga blodfetter
Du kan ha höga halter av blodfetter utan att ha några symptom. På sikt
kan för höga blodfetter bidra till åderförkalkning, numera kallat åderförfettning. Det ökar i sin tur risken för hjärt- och kärlsjukdomar som till
exempel hjärtinfarkt och stroke.
Det finns olika typer av fett i blodet, det onda och det goda kolesterolet
och triglycerider (TG). Om man har höga halter av det onda kolesterolet
(LDL) kan det lagras i blodkärlets väggar och bidra till åderförfettning.
Det goda kolesterolet (HDL) skyddar däremot kärlen genom att transportera bort LDL-kolesterolet från kärlväggarna.
Riskfaktorer
Höga blodfetter kan bero på:
• ärftlighet
• tobak
• övervikt, främst bukfetma
• felaktiga matvanor med höga intag av mättat fett som finns till
exempel i grädde, standardmjölk (3% ), fil (3%), ost, charkuterivaror, kokosfett och många sötsaker
• alkohol
• stress
• för lite fysisk aktivitet
• vissa sjukdomar till exempel högt blodtryck och diabetes.
Friskfaktorer
Fysisk aktivitet påverkar kolesterolvärdet positivt och gör så att fördelningen mellan det nyttiga och det skadliga kolesterolet i blodet blir
bättre.
Rekommendationer
Raska promenader, stavgång, cykling, jogging, motionsgymnastik, dans,
vattengymnastik, bollsporter, längdskidåkning eller annan fysisk aktivitet minst 30 minuter dagligen sänker blodfetterna och höjer det goda
kolesterolet.
Ät en fiberrik och fettreducerad kost det vill säga ät minst 500g frukt och
grönsaker varje dag. Välj enkel- och fleromättat fett, som finns i olivolja,
rapsolja, mandel, nötter (obs inte jordnötter) och fisk, minst 2 gånger per
vecka. Gynnsamma fibrer finns också i sädesslag som havre, korn och råg.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
w w w. l t b l e k i n g e . s e
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Fysisk aktivitet på recept
”De som tror att de inte har tid för
fysisk aktivitet måste förr eller senare
avsätta tid för sjukdom”
Edward Stanley (1826-1893)
Promenera mera
Promenaden är en lågintensiv, fettförbrännande träningsfrom. Gå i ett
pratvänligt tempo där hjärtat slår lite fortare, andningen blir djupare och
snabbare och kroppen blir varm. Promenera tillsammans med andra och
det blir ett sätt att umgås.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Speciella rekommendationer just för dig kan du ta upp med din kontakt
på den vårdcentral som du tillhör eller läs själv i ”ORDINATION
MOTION – Vägen till bättre hälsa”.
Källa: ORDINATION MOTION Vägen till bättre hälsa,
www.apoteket.se
Ansvarig: Gerthi Persson
samordnare för fysisk aktivitet
på recept i Landstinget Blekinge
2010-02-16
Download