Höga blodfetter

advertisement
Höga
blodfetter
Fysisk aktivitet
på Recept – FaR®
H ä l s o -
o c h
s j u k vård e n
p å
G o t l a n d
”De som tror att de inte har
tid för fysisk aktivitet måste
förr eller senare avsätta tid
för sjukdom”
Edward Stanley
(1826 – 1893)
Höga blodfetter
Du kan ha höga halter av blodfetter utan att ha några symptom. På sikt kan
för höga blodfetter bidra till åderförkalkning, numera kallat åderförfettning.
Det ökar i sin tur risken för hjärt/kärlsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt
och stroke.
Det finns olika typer av fett i blodet, det onda och det goda kolesterolet och
triglycerider (TG). Om man har höga halter av det onda kolesterolet (LDL) i
blodet kan det lagras i blodkärlets väggar och bidra till åderförfettning. Det
goda kolesterolet (HDL) skyddar däremot åderförfettning genom att transportera bort LDL-kolesterolet från kärlväggarna.
Riskfaktorer
Höga blodfetter kan bero på:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärftlighet
Tobak
Övervikt, främst bukfetma
Felaktiga matvanor med högt intag av mättat fett som finns till exempel i
grädde, standardmjölk (3%), fil (3%), ost, charkvaror, kokosfett och många
sötsaker
Alkohol
Stress
För lite fysisk aktivitet
Vissa sjukdomar till exempel högt blodtryck och diabetes
(se foldrar om detta)
Friskfaktorer
Fysisk aktivitet påverkar kolesterolvärdet positivt och gör så att fördelningen
mellan det nyttiga och det skadliga kolesterolet i blodet blir bättre.
Rekommendationer
Raska promenader, stavgång, cykling, joggning, motionsgymnastik, dans,
vattengymnastik, bollsporter, längdskidåkning eller annan fysisk aktivitet
minst 30 minuter dagligen sänker blodfetterna och höjer det goda kolesterolet.
Ät en fiberrik och fettreducerad kost, det vill säga ät minst 500g frukt och
grönsaker varje dag. Välj enkel- och fleromättat fett, som du finner i olivolja,
rapsolja, mandel, nötter (obs ej jordnötter) och fisk, minst 2 gånger per
vecka.
Gynnsamma fibrer finns också i sädesslag som havre, korn och råg.
Speciella rekommendationer just för dig kan du ta upp med en sköterska
eller med din läkare, eller läs själv i FYSS för alla.
Källa: FYSS för alla, Apoteksbolaget
FYSS-Fysisk aktivitet vid sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
www.fyss.se
Promenera mera!
Promenaden är en lågintensiv,
fettförbrännande träningsform.
Gå i ett pratvänligt tempo där
hjärtat slår lite fortare, andningen
blir djupare och snabbare och
kroppen blir varm. Promenera
tillsammans med andra och det
blir ett sätt att umgås.
Arbetet med Fysisk aktivitet på
Recept, FaR, sker i samverkan
med Folkhälsoenheten, Hälsooch sjukvården på Gotland,
Gotlands Idrottsförbunds idrottsföreningar, andra organisationer
och företag.
Kontakta oss gärna!
Gotlands kommun
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Folkhälsoenheten
www.gotland.se/folkhalsa
Tfn 0498-26 90 00 vxl
Download