En operationssal i Sverige

advertisement
Då och Nu
Hälso- och sjukvård sedan 1950
1950
Hur var sjukvården i Sverige?
•Kroppssjukvård
•Epidemi
•Tuberkulos
•Sinnessjukvård
•Kronikervård
30.000 vpl
5.000
8.000
40.000
10.000
8,3 vpl/1.000 inv
•Polio
1.700 insjuknade
Vårdplatser
Vårdplatser
Expressen, 20 okt 2013:
”Antalet vårdplatser har
sjunkit kraftigt de senaste 30
åren och granskning visar att
Sverige nu har färre
sjukbäddar än länder som
Etiopien och Kazakstan per
tusen invånare.”
Hur var det möjligt?
?
Tuberkulos
BCG (1927—1975)
Pasteurisering (1939)
Sanatorier
Bättre bostäder, hygien,
näring
Nya läkemedel
Polio
Polioepidemi 1953
20.000 sjuka (1945-1955)
Vaccin 1955
Inget inhemskt poliofall
sedan 1977
Läkemedel/
Organisation
Psykiatri
1954 Klorpromazin
(Hibernal)
1958 TCA
1959 Bensodiazepiner
1970 40.000 vpl
1995 Psykiatri-reformen
Psykiatri-reformen 1995
Patienterna
Avinstitutionalisering
Integration i samhället
Ex Säters sjukhus: 1.700 - 200 vpl
Medicinsk
teknik
Respiratorn, 1950
Poliopatienter med
andningsförlamning
Carl Gunnar Engström
Organisation
1952 Sveriges första
intensivvårdsavdelning
(”postoperativ sal”)
Modern teknik
Specialutbildade ssk
Åke Bauer, Borås lasarett
Medicinsk
Teknik
Hjärtlungmaskinen
1954
Åke Senning
Clarence Crafoord
Viking Olof Björk
Medicinsk
Teknik
 1958 Åke Senning
opererade in den första
pacemakern på 43-årig
patient med livshotande
hjärtsjd.
Patienten dubblerade
sin ålder - avled 2001
efter 22 pacemakrar.
Uppfinnaren Rune Elmkvist
fullföljde aldrig sin ansökan
om patent!
Operationer
 1967 Den första
hjärttransplantationen
Christiaan Barnard
Groote Schuur
Kapstaden
Sydafrika
Louis Washkansky
överlevde i 18 dagar
Reservdelar
Höftprotesen
1950-talet
Sir John Charnley
1967 första
operationen i
Sverige
(idag 14.500 / år)
Reservdelar
Ledproteser
Axel
Armbåge
(Handled)
Finger
Höft
Knä
(Fotled)
Operationer
Laparoskopi
Titthålsoperation i buken
Blindtarm
Gallsten
Obesitas
Gynekologi
m.m.
Operationer
Artroskopi
Titthålsoperation i leder
Menisk
Korsband
Axelop.
Dagkirurgi
1992
3 av 10 operationer
2007
8 av 10
Utvecklingen av svensk sjukvård, SKL 2009
Läkemedel
Magsårsmedicin
1976 Cimetidin
1992 Losec (30M SEK)
1982 Helicobacter
Warren & Marshall
Nobelpris 2005
Medicinsk
Teknik
 CT
 MR
 PET/CT
Cancervård
 Diagnostik
 Vårdprogram
 Operation
 Cellgifter
Läkemedel
Hjärtfel
1954 Digitalis
Blodpropp
1977 Streptokinas
Medicinsk
teknik
Ivar Seldinger
Interventionell
radiologi
Kärlingrepp
Hjärtklaff
Lever, njure
Hjärnblödning
m.m.
(1952)
Hjärtsjukvård
Patient > 70 år
Minskad dödlighet med 10 %
Patient > 85 år
Vårdtillfällen mer än fördubblats
Vårdtiden halverats
Utvecklingen av svensk sjukvård, SKL 2009
Medicinsk
teknik
Endovaskulär
neurokirurgi
Stroke
Medicinsk
teknik
Ögonkirurgi
Berättelsen om RiL
1970-talet
Storskalighet
Rationellt
Rymligt
Patientanpassat
Hygien
Berättelsen om RiL
Centralisering




Operation
Mottagning
Provtagning
ITA
Rymlighet
 Färre pat. per vårdsal
Tekniska innovationer
 Europas modernaste rtg
 Op.sal - rtg
Räcker det till?
1.400 vårdplatser
+ 17 % årligen
(~ 18.000 vpl, 1990)
Vad hände?
Fråga:
Linköping
sluten vård
1988
2013
1.700
600
Ädelreformen 1992
Kommunerna
 Särskilda boendeformer
 Service och omvårdnad till äldre
 Kvarboendeprincipen
 ”Avinstitutionalisera”
Organisation
Koncentration
Differentiering
Närvård
IT, tele
 Digitalisering





Radiologi
Patientjournal
Remisshantering
Patologi
Provsvar
 Tele
 SVR
 TeleQ
 1177
Sammanfattning
• Vårdformer
– Patientsalar
– Högteknologi
• Vårdtider
– Kortare
– Dagvård
– Dagkirurgi
• Vårdprocesser
– Polikliniskt
– Effektivisering
Framtiden…
”…är ett land vi inte har någon karta över.”
Alan J.P. Taylor (1906-1990)
Engelsk historiker
En operationssal idag
Download