Presentation Gynekologiska Spec.Mott.

advertisement
Vad gör de egentligen på
Gynekologiska
Specialistmottagningarna ?
Karolina Hilding
De Gynekologiska
specialistmottagningarna består av :
Gynakuten
- Akuta gyn
Gynmottagningarna
- Gyn, vulva, trans, onk, dysplasi, ul, inskrivning, MOP etc
Familjeplanering
- Prevention, abort
Urogynekologi
-Inkontinens, prolaps
-EndometriosCentrum
Gynekologiska akutmottagningen
-Öppet 24/7, samlokaliserad m Gynavdelningen
från 18.00 till 06.45 samt helger.
-Blödning
-Låga buksmärtor
-Konsulter
Gynmottagningarna
-Planerade mottagningar må-fre
Gyn, vulva, trans, onk, dysplasi, ul, inskrivning, MOP etc
- 15-20 % till barnmorska
- Cellprover till barnmorska – första omtaget
samt uppföljning efter behandling. Enl
flödesschema i PM
Familjeplaneringsmottagningen
-I huvudsak barnmorskeledd abortmottagning
-Bm daterar tidiga graviditeter m vag ul
-Sparsamt m prev, i huvudsak bara för uppföljning
-Kvinnlig sterilisering
-Telefon
Urogynekologisk mottagning
-Planerad mottagning må-fre
-Uroterapeuter och läkare
-Inkontinens och prolapser
-Pt färdigutredda via pv innan besök
Endometrioscentrum
Planerad mottagning
-Läkarmottagning samt barnmorska/ssk med daglig
telefon
-Ssk/bm hanterar många ärenden per telefon,
exempelvis förnyelse av recept och olika
frågeställningar.
-Riks och regionpatienter
Telefon och annan kontakt
-Rådgivning och tidsbokning
018-611 57 05
-Familjeplanering
018-611 57 15
-Endometrioscentrum
018-611 58 41
- MVK och interna samtal från 1177
Gynekologisk vårdavdelning
18 vårdplatser må-fre
12 vårdplatser helger och röda dagar
Gynakutmottagning nattetid
Sommartid (och storhelger)
10 -12 vårdplatser
Exklusive eller inklusive 4 BB-platser
Patientgrupper
Gynekologisk cancer
Benign eftervård
Akut gynekologi
Sena graviditetsavbrytanden
Tumörkirurgi
Riks- och regionpatienter
Benign kirurgi
I huvudsak C-länspatienter
Akut kirurgi
Poliklin samt jourfall
Robotkirurgi
Benign- och tumörkirurgi
Två dagar per vecka
Med flit och spänst i
Kvinnosjukvårdens tjänst
Download