Högskoleprovet 2010 ORD höstprovet

advertisement
Block 3
2010-10-23
Svarshäfte nr.
Högskoleprovet
DELPROV 6
ORDb
Delprovet innehåller 40 uppgifter.
Anvisningar
Varje uppgift inleds med ett ord i fetstil. Under detta finns fem svarsförslag. Välj det
svarsförslag som bäst motsvarar innebörden av det fetstilta ordet. Endast ett svarsförslag
är rätt.
Övningsexempel 1
Övningsexempel 2
förslå
mjärde
A
stå ut
A
kartställ
B
klara av
B
fiskeredskap
C
bli över
C
utställningsskåp
D
hjälpa upp
D
skjutvapen
E
räcka till
E
vägbeläggning
Förslå betyder ungefär samma sak som
räcka till. Rätt svar är alltså E.
En mjärde är ett slags fiskeredskap.
Rätt svar är alltså B.
Alla svar ska föras in i svarshäftet. Det ska ske inom provtiden.
Markera tydligt.
Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.
Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
På nästa sida börjar provet som innehåller 40 uppgifter.
Provtiden är 15 minuter.
BÖRJA INTE MED PROVET FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL.
1. kvalmig
2. bifalla
3. skenbar
A
torr och dammig
A
övertala
A
som inte går att föreställa sig
B
mörk och dyster
B
godkänna
B
svår att urskilja
C
trög och seg
C
avtacka
C
som inte går att missa
D
varm och fuktig
D
berömma
D
svår att beskriva
E
grå och smutsig
E
rösta ned
E
som inte är vad det tycks vara
4. kulvert
5. ortodox
6. anspela på
A
gatunät
A
gammalmodig
A
lita på
B
inhägnat område
B
bildad
B
ta efter
C
underjordisk tunnel
C
fullkomlig
C
syfta på
D
militärt förråd
D
renlärig
D
utgå ifrån
E
rörpostsystem
E
inskränkt
E
flirta med
7. stuva
8. kliché
9. feodalism
A
spara
A
insmickrande beröm
A
kollektivt ägande
B
rensa
B
kvickt svar
B
uppodling av mark
C
slå in
C
ironisk humor
C
orättvis bestraffning
D
packa
D
liknelse
D
hierarkiskt samhällssystem
E
sortera
E
banalt uttryck
E
medeltida trosuppfattning
10. visualisera
11. motorisk
12. så split
A
iaktta
A
självgående
A
odla ett intresse
B
undersöka
B
som avser rörelse
B
dela på
C
vägleda
C
effektiv
C
skapa oenighet
D
skymta
D
som avser kraft
D
skälla ut
E
åskådliggöra
E
målmedveten
E
släta över
13. attribut
14. tillskansa sig
15. hemoglobin
A
tillbehör
A
ta sig samman
A
färgämne i blodet
B
möjlighet
B
göra sig till
B
hormon i blodet
C
intryck
C
försvara sig
C
blodersättning
D
innehåll
D
lägga beslag på
D
blodtrycksmedicin
E
hyllning
E
stänga in sig
E
blodsocker
–2–
16. meänkieli
17. ömsom
18. klematis
A
minoritetsspråk
A
inbördes
A
vändpunkt
B
sångstil
B
gemensam
B
klängväxt
C
jaktform
C
såväl som
C
hälsokostpreparat
D
folkdans
D
genomgående
D
infektionssjukdom
E
naturskyddsområde
E
växelvis
E
uppenbarelse
19. stenografi
20. häda
21. oförblommerat
A
radiomeddelande
A
reta
A
inställsamt
B
mineralförteckning
B
skymfa
B
rakt på sak
C
bullermätning
C
skada
C
oanständigt
D
åldersbestämning
D
straffa
D
med viss tvekan
E
snabbskrift
E
lura
E
oskickligt
22. plausibel
23. artrit
24. hävda sig
A
trolig
A
ädelsten
A
klara sig bra
B
viktig
B
kurvdiagram
B
bestämma sig
C
skonsam
C
kyrkorum
C
finna sig till rätta
D
smidig
D
molnformation
D
hämta krafter
E
rättvis
E
ledinflammation
E
vara stolt
25. ode
26. otillbörligt
27. copywriter
A
versmått
A
oväntat
A
reklamskribent
B
samlingsvolym
B
overkligt
B
talskrivare
C
saga
C
olämpligt
C
översättare
D
hyllningsdikt
D
osäkert
D
medförfattare
E
skådespel
E
oåtkomligt
E
domstolssekreterare
28. vantrogen
29. bräm
30. rojalistisk
A
skeptisk
A
öppning
A
kungatrogen
B
oförnuftig
B
kant
B
av hög börd
C
obeslutsam
C
lutning
C
högfärdig
D
oförskämd
D
topp
D
konservativ
E
besvärlig
E
lucka
E
förnäm
–3–
FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »
31. värdeladdning
32. empirisk
33. kontrahent
A
utmanande handling
A
sammanfattande
A
part i avtal
B
känslomässig betydelse
B
långtidsverkande
B
stor landmassa
C
dramatisk vändning
C
förutsättningslös
C
oavbrutet sammanhang
D
farlig situation
D
erfarenhetsbaserad
D
bidragslämnare
E
uppskattad handling
E
betydelsefull
E
truppavdelning
34. inpass
35. komma på obestånd
36. antropologi
A
kallelse
A
hamna utanför
A
läran om människan
B
replik
B
få dålig ekonomi
B
läran om spindeldjur
C
löfte
C
förlora sin ställning
C
läran om samspelet i naturen
D
önskemål
D
bli vräkt
D
läran om bergarter
E
förslag
E
bli ovän med någon
E
läran om åldrandet
37. potentat
38. varsebli
39. disputation
A
domare
A
uppfatta med sinnena
A
orättvis behandling
B
pamp
B
förhålla sig avvaktande
B
noggrann förteckning
C
sponsor
C
bli förvirrad
C
försvar av en avhandling
D
politiker
D
få en förvarning
D
fördelning av uppgifter
E
svindlare
E
bilda sig en åsikt
E
brist på överensstämmelse
40. självutplåning
A
det att lämna ut sig själv
B
det att känna sig övergiven
C
det att ta på sig skulden
D
det att tycka synd om sig själv
E
det att undertrycka sina egna behov
–4–
PROVET ÄR SLUT. FINNS TID ÖVER,
KONTROLLERA DINA SVAR.
Download