EDNA-möte – Miljöövervakning och forskning med dna

HAV:s Lunchseminarium 2017
EDNA-möte –
Miljöövervakning och forskning
med dna-metodik
Fredagen den 28 april kl. 12.30-13.30 i Åskan
EDNA-nätverket som jobbar med samarbete
mellan miljöövervakning och forskning i Sverige
gällande DNA-baserade metoder har möte och i
samband med det ges möjlighet att delta 12
korta presentationer.
Maria Kahlert,
koordinator
SLU, institutionen för vatten
och miljö
12.30-13.30 ”Speed-presentationsminikongress”. 12 projekt presenteras av:
Alexander Eiler, Daniela Figueroa, Micaela
Hellström, Siv Huseby, Maria Kahlert, Karl
Lundström, Åke Olson, Johan Stendahl, Jan
Stenlid, Per Sundberg.
Ingen föranmälan krävs för detta.
Du är även välkommen att delta under EDNAmötet. Anmäl dig i så fall till Erland Lettevall
[email protected]
Program för hela EDNA-mötet
9.00-9.20 Presentation av EDNA & dagens schema,
övergripande presentation av COST. Maria Kahlert
9.20-10.40 Presentation av rapportresultat (vad finns redan?)
(4, 20 min var incl. frågor), fika under tiden
9.20-9.40 Presentation av rapportresultat (Barcoding i Sverige
& SWEBOL, samt jämförelse med NORBOL). Malin Strand
9.40-10.00 Presentation av rapportresultat (om fiskresultat,
och review om fisk-eDNA). Patrik Bohman
2/2
10.00-10.20 Presentation av rapportresultat (Att bygga upp en
referensdatabas för streckkodning). Rasmus Hovmöller
10.20-10.40 Presentation av rapportresultat (DNA för akvatisk
miljöövervakning). Gunilla Ejdung
10.40-11.30 Presentation av EDNA arbetsgruppernas resultat
(3, Micaela får 20 min, de andra 15 min var inkl. frågor)
10.40-11.00 Presentation av EDNA arbetsgruppernas resultat
presekvensering, incl. WG3. Micaela A. Hellström
11.00-11.15 Presentation av EDNA arbetsgruppernas resultat
case studies. Siv Husby
11.15-11.30 Presentation av EDNA arbetsgruppernas resultat
beställarperspektivet. Stina Drakare
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.30 12 ”Speed-presentations-minikongress”.
5 minuter per deltagare att presentera sitt projekt. (Alexander
Eiler, Daniela Figueroa, Micaela Hellström, Siv Huseby, Maria
Kahlert, Karl Lundström, Åke Olson, Johan Stendahl, Jan
Stenlid, Per Sundberg)
13.30-14.30 Formulera en struktur för ett effektivt samarbete
mellan miljöövervakning och forskning i Sverige (gällande
DNA-baserade metoder) (diskussion)
14.30-15.00 fika
15-16.30 Skriva ett utkast till ett konkret dokument som kan
utgöra underlag för en ansökan och presentation för relevanta
aktörer/partner (att revideras via email efter mötet)