Teman

advertisement
Kurs: Återfallsprevention för män, hösten 2010
Kursen Återfallsprevention bygger på kognitiv beteendeterapi och vänder sig till dig som
utvecklat ett beroende av alkohol och/eller droger och som strävar efter att bevara en
redan påbörjad nykterhet/drogfrihet. Tyngdpunkten i kursen ligger på att känna igen
situationer som kan utlösa återfall och att hitta nya sätt att hantera dessa.
Återfallsprevention pågår i 6 månader och bedrivs i grupp, separat för män och kvinnor.
Kursen består av 8 samtalstillfällen som äger rum en gång i veckan, därefter följer 2
uppföljningstillfällen under resterande månader.
Att tänka på inför kursen
Det är viktigt att du har som mål att delta vid varje kurstillfälle och att vara nykter och
drogfri under kurstiden. Inför varje kurstillfälle kommer du att få lämna ett
utandningsprov och vid narkotika-/läkemedelsmissbruk får du även lämna regelbundna
urinprov på Täby Beroendemottagning. Beroendeframkallande läkemedel får du endast
använda efter godkännande av läkaren på Beroendemottagningen.
Kursen äger rum på Behandlingsteamet, Stockholmsvägen 116 B.
För ytterligare information kontakta:
Cecilia Forsbro Engelqvist: 08-55 55 9672 - Telefontid: måndagar kl. 13.00-14.30
Eija Zetterberg: 08-55 55 9454 - Telefontid: onsdagar kl. 8.30-10.00
Schema
Samtalstillfällen
Tisdagen 31 augusti
kl. 17.15-19.30
Tisdagen 7 september
kl. 17.15-19.30
Tisdagen 14 september
kl. 17.15-19.30
Tisdagen 21 september
kl. 17.15-19.30
Tisdagen 28 september
kl. 17.15-19.30
Tisdagen 5 oktober
kl. 17.15-19.30
Tisdagen 12 oktober
kl. 17.15-19.30
Tisdagen 19 oktober
kl. 17.15-19.30
Teman
1. Kursinformation - Risksituationer/triggers
2. Att undvika och hantera sug
3. För-/nackdelar med problembeteendet
4. Problemlösning
5. Tacka nej
6. Tidiga varningssignaler - Riskabla beslut
7. Nödplaner för oväntade händelser
8. Summering och utvärdering
Uppföljningstillfällen
Torsdagen 16 december
kl. 17.15-19.30
Torsdagen 24 februari
kl. 17.15-19.30
Uppföljningssession 1-2: Fortsatt inventering av risksituationer/triggers
och repetition av återfallspreventiva färdigheter/strategier.
______________________________________________________________________________
Postadress
Täby kommun
183 80 Täby
Besöksadress
Stockholmsvägen 116B
Täby
Telefon vx
Direktval
08-55 55 9000
08-55 55 9672 alt 08-55 55 9454
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards