Dynamisk Nätanalys (DNA)

advertisement
Har du full kontroll över nätet i din anläggning?
För att bibehålla en anläggnings
ursprungliga prestanda och förmåga
att leverera under hela livscykeln krävs
fokus på ett väl fungerande
underhållsarbete.
Traditionella nätanalyser innebär att du får statistik i
form av en massa siffror. En s.k. THD ger dig
information, men inte så detaljerad som du behöver,
och framför allt kan du inte analysera ditt nät under lång
tid för att sedan dyka ner i detaljnivå. Du ser t ex inte
orsaker till överbelastning i ditt nät, transienter eller vad
som faktiskt händer när åskan går.
ABB:s tjänsteutbud inom support och
underhållstjänster omfattar tjänster
från installation till komplett underhåll
av system och produkter.
Erbjudande
1
ABB – en unik samarbetspartner
Dynamisk Nätanalys
Dynamisk Nätanalys (DNA)
Vi erbjuder dig att få fullständig kontroll på ditt nät!
Oavsett om du har störningar i ditt nät eller om det
fungerar precis som det ska kan du ha nytta av en
Dynamisk Nätanalys.
Vi sätter upp vår mätutrustning under en till två veckors
tid och mäter det bästa och sämsta förhållande på
nätet. Sedan analyserar vi momentanvärden ner under
100 µsek. På detta sätt kan vi göra en detaljerad analys
av ditt nät och se t. ex. stora transienter som gett lågt
THD i tidigare mätningar.
Fördelar
Fördelen med Dynamisk Nätanalys är att du kan få en
djupare analys av din elkraftförsörjning. Vi hjälper dig att
se orsakerna till nätproblemen och på så sätt kunna få
en störningsfri utrustning i din anläggning.
Utförande
Vi sätter upp Argus mätsystem, som är utrustningen för
Dynamisk Nätanalys, och mäter ditt nät under 1-2
veckor. Utrustningen hämtas och en rapport
sammanställs med förslag på åtgärder.
Mer information om Dynamisk Nätanalys
ABB AB
721 74 Västerås
www.abb.se/service
[email protected]
021 – 32 50 00
5FSE 9590-125-FL 07.10
www.abb.se/service
Download