ABB, universitet, basindustri och IT Alf Isaksson

advertisement
Alf Isaksson
© ABB Group - 1 17-Mar-08
ABB Corporate Research
ABB, universitet,
basindustri och IT
Agenda
Fakta om ABB
Nätverk globalt
Översikt FoU
Exempel på projekt
© ABB Group - 2 17-Mar-08
Nationellt nätverk (axplock)
Facts about ABB
Headquarters: Zurich, Switzerland
About 107,000 employees in
around 100 countries
Orders in 2005: $23.6 billion
Revenues in 2005: $22.4 billion
© ABB Group - 3 17-Mar-08
Listed on Stockholm, Swiss & New
York exchanges; traded on virt-x
A leading power and automation
technology company with strong
market positions in its core
businesses
Core business organized into 5
divisions; Power Products, Power
Systems, Automation Products,
Process Automation, and Robotics
FoU viktigt för ABB:s framgång
1.100 MUSD
forskning och utveckling
2006
75%
© ABB Group - 4 17-Mar-08
andel produkter
utvecklade under de
senaste fem åren.
70
nära samarbete med
fler än 70 ledande
universitet
800xA
MIT
KTH
ABB technology spending (Core business, 2005A, US$ nom.)
$305m
Non-order related
development
© ABB Group - 5 17-Mar-08
Research
Non-order R&D: $670m
Order-related
development
ABB Corporate Research – en global resurs
Forskningsenheten i Västerås:
• runt 200 forskare
• moderna laboratorier & verktyg
© ABB Group - 6 17-Mar-08
Forskningsenheter i 7 länder
Ett nätverk av 700 kompetenta forskare
Exempel på nationella akademiska kontakter
Linköping
LTU
Process IT
Adj professor
SOCRADES
CIOPS-PI
BioRefine4Chem (ansökan)
Robotreglering – Link-SIC
Hycon
Mälardalens Högskola
Realtidssystem
3 adjungerade professorer
Chalmers
Wingquist center
FCC industrial partner group
Access
Lund
Umeå
Process IT
Designhögskolan
KTH
SOCRADES
© ABB Group - 7 17-Mar-08
Industridoktorand
Robotik
Glappskattning
Socrades
Service-Oriented Cross-layer infRAstructure for Distributed smart
Embedded deviceS
Large EU project
9 M€, 3 year
Partners
© ABB Group - 8 17-Mar-08
ABB, Siemens, Schneider, SAP, Boliden, ....
LTU, KTH, IFAK, POLIMI, TUT, Lboro, ....
WP 4 Goals
Partners: ABB, KTH, LTU,
Boliden, …
Develop the continuous
manufacturing device
infrastructure of SOCRADES
Architecture for fault-tolerant
wireless control
Control under uncertain wireless
sensor and actuator
communication
© ABB Group - 9 17-Mar-08
Inclusion in the service-oriented
architecture, e.g. DPWS
interface
Demonstrate feasibility of the
technology
Flotation Control
Collaboration with Boliden that started through Process IT
Objective:
Guarantee minimum concentrate quality
(content of valuable mineral)
© ABB Group - 10 17-Mar-08
Maximize plant output
Diskussion
För att få lönsamhet viktigt att minska tiden för
modellbaserade projekt (se även presentationen Trender
inom Automation)
Är det ABBs uppgift att ta fram en modell för kundens
process?
Här finns utrymme för samarbete med
Processindustrin – vår kund
Universitet
Insititut
Konsulter
© ABB Group - 11 17-Mar-08
Maskinleverantörer
© ABB Group - 12 17-Mar-08
Download