Renässansen
Renässansen som litterär epok varade cirka år 1400–1600. Ordet renässans betyder pånyttfödelse
och tyder på att antikens konst och litteratur under den här tiden väcktes till liv igen.
Renässansmänniskan ville vara både modern och antik samtidigt.
Kunskapsspridning och universalgenier
Boktryckarkonsten uppfanns runt 1450. Eftersom det gick mycket fortare att trycka en bok än att
skriva den för hand, kunde böcker nu spridas lättare och kunskap blev mer lättåtkomlig. Åtskilliga
renässansmänniskor strävade efter att vara lärda inom många olika områden. Det ansågs vara fint att
känna till allt ifrån vetenskap till konst. De mest lärda personerna kallades universalgenier. Leonardo
da Vinci (1452–1519) var ett typiskt universalgeni, eftersom han var allt ifrån konstnär till
vetenskapsman, ingenjör, arkitekt och uppfinnare.
Elisabet I och teatern
Elisabet I av England (1533–1603), som också kallades Jungfrudrottningen, fick sitt smeknamn av att
hon vägrade att gifta sig och därmed avsäga sig makten till en man. Under hennes kultförklarade 44
år som drottning blomstrade kulturen i England. Ett exempel är den elisabetanska teatern, som var
en blandning av folklig teater och platser för informationsmöten. Publiken som besökte teatrarna
kom från alla samhällsklasser.
William Shakespeare
William Shakespeare (1564–1616) var en av Elisabets populäraste dramatiker. Han skrev så att både
vanligt folk och adel kände igen sig. Kanske har du hört talas om Romeo och Julia? Det är en pjäs om
två unga människor som blir kära, trots att deras släkter är dödsfiender. Det unga paret har därför
ingen framtid tillsammans. En sådan historia kunde fängsla vem som helst, men Shakespeare
förnyade också själva dramaturgin, själva sättet att berätta en historia.
Det psykologiska dramat och monologen
Shakespeare ville visa ett psykologiskt djup hos huvudpersonerna, till skillnad från andra dramatiker
före honom. Han skrev därför monologer, som innebär att karaktärerna pratar högt för sig själva på
scenen, för att låta publiken ta del av karaktärernas tankar. I Hamlet låtsas huvudpersonen Hamlet
att han är galen, så att han kan anklaga kungen för mord, utan att själv bli kritiserad. I en av
världshistoriens mest kända monologer funderar Hamlet högt över livet: "Att vara eller inte vara, det
är frågan".
Renässansen i Sverige
Svensk renässanslitteratur uppkom först under andra halvan av 1600-talet, något senare än på den
europeiska kontinenten, där utvecklingen mot folkspråk hade skett tidigare. I Sverige användes
främst latin fram tills att Gustav Vasa beställde en svensk översättning av Bibeln. Den blev färdig
1541. Först därefter började det svenska skriftspråket att användas i större utsträckning. Den första
romanen på svenska kom 1665 och den första diktsamlingen år 1668.
Nyckelord: universalgeni dramatiker dramaturgi monolog karaktär
Visste du att ... da Vinci var långt före sin tid som uppfinnare? Han gjorde bland annat ritningar till en
helikopter.