Genus gapminder

advertisement
Genus
www.bit.ly/cyTsnL
Tonårsgraviditeter – dåligt med data, Algeriet har statistik från 1969, där man kan koppla de fallande siffrorna
till en ekonomisk utveckling, medellivslängd och kvinnors status. Här nedan illustrerat genom antal barn per
kvinna. www.bit.ly/9d2P4G
Detta kan också kopplas till den allmänna ekonomiska utvecklingen, här genom att titta på BNP, där Algeriet
gått från 3 559 till nästan 6 000 år 2006. www.bit.ly/9d2P4G
http://www.alanguttmacher.org/pubs/journals/2105295.html
Det finns ett klart samband mellan att inkludera kvinnor i arbetslivet/utbildning och den ekonomiska
utvecklingen. Det tycks finnas ett samband mellan andelen yrkesverksamma kvinnor och ekonomiska
utveckling som visas i diagrammet nedan. Thailand har haft en nedåtgående trend när det gäller kvinnors
medverkan i arbetslivet och ekonomisk utveckling. I Brasilien och Mauritius har utvecklingen varit den
motsatta.
www.bit.ly/9F6HOf
Här nedan visas ett diagram där man ser sambandet mellan läskunnighet och antalet barn per kvinna.
Läskunnighet är givetvis kopplat till utbildning, kvinnorna blir aktiva i yrkeslivet, gifter sig senare och skaffar
därför barn senare och begränsar därmed antalet fertila år. Som läskunnig kan man tillgodogöra sig information
om preventivmedel och familjeplanering.
www.bit.ly/9PvpHr
http://www.upi.com/Top_News/US/2009/11/18/UN-report-Global-warming-risk-to-women/UPI26921258556464/ Global warming and women at risk
Kvinnor är dessutom mer utsatta och drabbade av AIDS, framförallt på grund av männens sexuella vanor, äldre
män med många olika sexuella relationer. Detta syns i befolkningspyramiden nedan, se t ex åldersfördelningen
män/kvinnor i åldrarna 35-39, ca. 30 000 män och 20 000 kvinnor. Många av länderna i södra Afrika är
beroende av migration, t ex då männen arbetar i gruvor. Många män samlade på ett ställe utan sina familjer
leder till prostitution och ökad prostitution.
Ett problem med Gapminder är att det kan vara svårt att hitta indikatorer som går längre bak i tiden, samt att
det är svårt att hitta genusskillnader. Kombinerar man det med befolkningspyramider så ger det så mycket
mer. Inställningen till AIDS skiljer sig mycket mellan länder i Afrika söder om Sahara. Uganda var ett land där
man lyckats tala om problemet och delvis avstigmatisera sjukdomen, medan Sydafrika fortfarande lever i
förnekelse. Hade bland annat en hälsominister under Mbeki som sade att det bästa botemedlet mot AIDS var
en mixtur bestående av citron och rödbetor. http://www.dailymail.co.uk/news/article-401485/South-Africashealth-minister-advocates-treating-AIDS-lemon-beetroot-garlic.html Man ser en tydlig skillnad där Uganda
ganska snabbt inser det allvarliga i situationen, medan Sydafrikas situation stadigt försämras.
www.bit.ly/c84IIC
www.bit.ly/aE1ZGf (linjärt)
Download