Varför behöver du äta?
Fokus 171/ Grundbok 204-205
1. Varför är det extra viktigt att personer som
växer äter olika sorters mat?
2. Vilka näringsämnen ger bränsle till cellernas
förbränning i mitokondrierna?
3. Vilka näringsämnen används som
byggnadsmateriel.
4.
Vilken uppgift har enzymerna?
1. När kroppen växer bildas många nya celler.
Växande personer behöver äta en allsidig
kost för att få i sig det byggnadsmaterial som
behövs för nya celler. Den växande kroppen
behöver också energi och den finns i matens
olika näringsämnen.
2. Kolhydrater, fetter och viss mån också
proteiner ger bränsle cellernas förbränning.
3. Proteiner och mineralämnen är
byggnadsmaterial i cellerna.
4. Enzymerna underlättar nedbrytningen av
maten. De fungerar som saxar.
Ostsmörgåsens väg
Fokus 172-173/ Grundbok 206-207
5. Para ihop kroppsdelen med rätt vätska. Dra
streck mellan begreppen.
Munnen
galla
Magsäcken
tarmsaft
Tolvfingertarm
Tunntarm
5.
Munnen – saliv
Magsäcken – magsaft
Tolvfingertarmen – galla
Tunntarmen – tarmsaft
Tjocktarmen - vatten
saliv
magsaft
6. Tunntarmen är uppbyggd på ett speciellt sätt
för att kunna ta upp näringsämnen så bra som
möjligt. Beskriv hur det går till.
6. Tunntarmens insida är veckad. På vecken
finns tarmludd. Det gör att den
näringsupptagande ytan blir stor.
Varför måste du andas? 181 / 216
7. Cellen förbränner druvsocker och fett för att få
_____.
För cellens förbränning behövs också_______.
Vid förbränningen bildas __________som avfall.
7. Cellen förbränner druvsocker och fett för att få
energi.
För cellens förbränning behövs också syre.
Vid förbränningen bildas koldioxid som
avfall.
8. Varifrån kommer det syre som behövs i cellerna och
hur lämnar det kroppen?
Från näsa till lunga? 182 / 218
8. Syret kommer från den luft vi andas in i
lungorna, Ca 21 % i luften är syre.
Koldioxiden lämnar kroppen med den luft vi
andas ut ur lungorna.
9. Luften du andas i n kan vara torr och kall. Men den
luft du som kommer ner i lungorna är ändå oftast ren,
varm och fuktig. Hur kan den vara det?
10. Var i lungorna byter de röda blodkropparna ut
koldixoid mot syre? Förklara bilden längst ner på sidan
i (182 eller 219 boken.
9. Luften blir varm, fuktig och fri från damm på
sin väg genom näsan, luftstrupen och
luftrören där det finns fuktiga slemhinnor med
flimmerhår som fångar upp damm och smuts.
10. Blodkropparna byter ut syre mot koldioxid i de
kapillärer som finns runt lungblåsorna i
lungorna. Se på bilden.