7:6 Jämförelse mellan då och nu

advertisement
SOS Historia 8
7:6 Jämförelse mellan då och nu
Före upplysningstiden var det självklart att alla människor inte hade samma värde. I denna
övning ska du utgå från hur det var ”då – före upplysningen” och jämföra med hur det är idag.
I den tredje rutan skriver du lite fritt om till exempel du inte håller med om att det inte ens
idag är så att alla har samma värde. Eller så kan du reflektera över vilka drivkrafter som ligger
bakom att människors värde har uppgraderats de senaste 60 åren, lite beroende på varifrån du
kommer och var du bor.
Så var det då – före
upplysningstiden
Så här är det idag
Eller kanske inte riktigt, för det
beror på …
Det finns bara ett sätt
att tänka och tro som
är rätt - kyrkans
Namn: ______________________________________________________
Gud har skapat
universum, gett
jorden sin plats bland
planeterna och varje
människa sin plats på
jorden
Alla människor är
inte födda med
samma rättigheter.
Somliga är skapade till
makthavare, andra till
tjänare
Arbeta vidare
1. Jämför din stödmall med din grupps och skapa gruppens bästa mall.
2. Redovisa er stödmall för de andra grupperna och lär av deras redovisningar.
3. Skriv en resonerande text kring frågan: ”Har alla människor här i Sverige och i
övriga världen samma värde, eller …?”
4. Byt text med en klasskamrat och ge och ta emot respons utifrån idén med ”två
stjärnor och en önskan.”
5. Förbättra din text och lämna sedan in den till din SO-lärare.
S•OS Historia lärarhandledning © Författarna och Liber AB
Får kopieras
7:6
Download