Lungfunktionsundersökning

advertisement
Lungfunktionsundersökning
Patientinformation från fysiologiska kliniken, Linköping
Lungfunktionsundersökning
Du kommer att få andas på olika sätt i en apparat. Detta för att mäta lungornas volym och funktion.
Du får då ett munstycke i munnen och en näsklämma. Under ett delmoment av
lungfunktionsundersökningen sitter du inne i en box med dörren stängd. Boxen har stora fönster och
en dörr som kan öppnas både inifrån och utifrån. Under ett annat delmoment får du hålla andan i 610 sekunder.
Ofta kompletteras undersökningen med att du får ett läkemedel som vidgar luftrören och efter 15
minuter görs undersökningen igen för att se om resultatet blir annorlunda.
Du får inte röka eller snusa 12 timmar före undersökningen och bör helst inte tagit spray avsedd för
att underlätta andningen 8 timmar före testet. Du får äta och dricka som vanligt.
Undersökningen tar cirka 1 timme.
Lungfunktionsundersökning med torrluftprovokation
En lungfunktionsundersökning där du kommer att få andas torr luft med stora andetag under 4
minuter. Du får då ha ett munstycke i munnen och en näsklämma. Efter denna 4-minutersperiod
mäts lungfunktionen med bestämda tidsintervaller. Om dina luftrör skulle reagera genom att dra
ihop sig så att det känns tungt att andas, kan vi ge dig läkemedel som vidgar luftrören inom ett par
minuter.
Du får inte röka eller snusa 12 timmar före undersökningen och bör helst inte ha tagit spray avsedd
att underlätta andningen 8 timmar före testet. Du får äta och dricka som vanligt.
Undersökningen tar cirka 2 timmar.
Revisionsdatum
www.regionostergotland.se
2016-03-01
Download