Att bli äldre

advertisement
Alkoholvanor
Var måttlig med alkoholen. Välj hellre svagare sorter som ett glas
öl eller vin än starksprit. En hög alkoholkonsumtion höjer både
blodtryck och blodfetter.
Att dricka alkohol samtidigt som man använder läkemedel är i
bästa fall meningslöst, oftast olämpligt och ibland mycket farligt.
Tobaksvanor
Visste du att din kondition förbättras med 15 procent redan inom
ett par veckor efter det att du slutat röka eller snusa? Det är bara
ett av skälen till att du blir piggare och orkar mer.
Några andra positiva effekter av att sluta med tobak är att maten
smakar bättre, immunförsvaret blir starkare samt att risken för att
utveckla allvarliga sjukdomar minskar avsevärt!
Vi kan hjälpa Dig med att komma igång
med motionerandet och att sluta röka!
Kontakta Din vårdcentral för mer information.
Att bli äldre
Broschyren reviderad 2008-05 /mj
Foto: privat
Det är däremot viktigt att man motionerar regelbundet några
gånger varje vecka. Bäst är om man rör på sig sammanlagt 30
minuter varje dag, en tid som kan delas upp i kortare pass på 2
x 15 eller 3 x 10 minuter. Men givetvis är all motion som blir av,
bättre än ingenting. Och tänk på att välbefinnandet ökar om du
kommer ut i dagsljuset varje dag.
Att bli äldre handlar mycket om förväntningar - egna och andras.
”Ung och frisk” respektive ”gammal och sjuk” är begrepp som vi hör
ständigt i Sverige. Att fylla 70 år kan för den som är 30 år förefalla
som slutet av livet, medan den som fyllt 80 år talar om sin 70-årsdag
i termer som ”då var jag ännu ung och stark”. Det unika är att
vi själva avsevärt kan påverka åldrandet till ett friskare åldrande
genom att göra hälsosamma val i våra levnadsvanor.
Dina levnadsvanor
Har du funderat på att äta sundare, motionera, kanske sluta
röka eller snusa? Då är du på rätt väg till bättre hälsa! Den här
broschyren ger dig insikt i vad du bör tänka på kring motions-,
mat-, alkohol- och tobaksvanor.
Motionsvanor - Liv till åren!
Motion är en mycket effektiv medicin som lägger liv till åren
och det är aldrig för sent att börja motionera. Det spelar inte
så stor roll vilken form av träning man väljer. Huvudsaken är
att man rör på sig. Du kan t ex vara fysiskt aktiv genom att
promenera, städa, kratta, gå i trappor, dansa eller fiska.
Äldre som är fysiskt aktiva förbättrar sin hälsa genom att:
lskelettet blir starkare och koordinationen samt balansen
blir bättre
l
fallolyckorna och därmed frakturerna blir färre
l
risken att få åldersdiabetes minskar
l
orken och energin blir större genom den bättre konditionen
l
du sover bättre
l
blodtrycket och blodfetterna minskar
l
vikten blir lättare att hålla
l
tarmbesvären kan minska
Matvanor
Ät en genomtänkt och varierad kost så att du får i dig tillräckligt
med energi och näring. Det är viktigt med mycket grönsaker, frukt
och grovt bröd. Dessa livsmedel innehåller massor av vitaminer,
mineraler och fibrer. Var däremot sparsam med salt som kan höja
blodtrycket samt med socker och fett som kan höja blodfetterna.
Varje dag vill kroppen ha påfyllning av:
l
Kolhydrater som ger energi. Finns bland annat i bröd, gröt, müsli, pasta, ris, potatis, majs, bananer, russin och rotfrukter.
l
Proteiner som reparerar kroppens celler och stärker immunförsvaret. Finns bland annat i kött, fisk, baljväxter och mejeriprodukter.
l
Fibrer som håller magen i trim. Finns i många grönsaker, frukter samt i grovt bröd.
Download