Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många

advertisement
guide för goda levnadsvanor
Du kan göra mycket för att påverka din hälsa
Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många
faktorer. Dina levnadsvanor är viktiga; mat, motion, alkohol
och tobak. Stor betydelse har även faktorer som påverkar din
psykiska hälsa. Vill du ha råd och stöd? Vänd dig till din vårdenhet!
Producerad av Region Halland. Tryck: Xxxxxxxxxx april 2012. Foto: Patrik Leonardsson, iStockphoto, Futureimagebank
Vill du v
eta mer
?
På www
.1177.se
under t
,
emat Li
v och h
hittar d
älsa,
u bland
annat:
•Motion
•Stressh
stest
antering
• Sömn
•Avslap
skola
p
n
i
n
g
•Hälsor
åd för d sövningar
ig som
•Tips p
blir äldr
å hur du
äter bra e
•Om al
kohol o
ch toba
k
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards