Immunförsvaret

advertisement
I m m1 0umnajf, köl 1r0s-1v7 aret
VI studerar de olika komponenter som tillsammans utgör vårt immunförsvar. Vi tar bland annat upp:
•
•
•
•
•
•
Yttre och inre hot mot hälsan.
Skillnaden mellan det medfödda och det förvärvade immunförsvaret.
Tarmarnas betydelse för immunförsvaret.
Lymfans betydelse för immunförsvaret.
De vita blodkropparna.
Autoimmuna sjukdomar.
Man kan harmonisera immunförsvaret på flera sätt. Vi studerar kostens
betydelse för immunförsvaret och vilka kosttillskott man kan använda för att
stödja immunförsvaret.
Dessutom studerar vi hur man kan behandla immunförsvarets med hjälp av
Su Jok, Twistterapi, shiatsu och ljuspunktur.
An m ä l a n
Senast fem dagar före seminariet på tel 0708-18 24 57 eller [email protected]
P ri s
600 kr inkl moms. Ett omfattande kompendium ingår.
Repeti ti on
I mån av plats kan de som har gått seminariet tidigare repetera. Det kostar 300 kr inkl
moms.
Avan m äl an
Vid eventuell avanmälan senast fem dagar före respektive seminarium, återbetalas hela
kursavgiften förutom 50 kr i adminstrationsavgift. Vid senare avanmälan återbetalas inte
kursavgiften.
P l ats
Seminariet hålls på Bagarmossens Friskvård , Bergsrådsvägen 67, tunnelbana eller buss
till Bagarmossen, knappt 20 min från T-Centralen.
I n Yo Östa si a ti sk Lä kekon st
0708- 1 8 24 57
i n [email protected] j ok. se
Download