Immunförsvaret

advertisement
Immunförsvaret
• När vi blir sjuka, t ex
förkylda, så är det
vårt immunförsvar
som aktiveras för att
ta hand om
”inkräktarna”…
• De här inkräktarna
kan vara t ex
bakterier eller virus
Men vad menar vi med
immunförsvaret egentligen?
• I blodet finns röda och
vita blodkroppar samt
blodplättar.
• Det är de vita
blodkropparna som är
involverade i
immunförsvaret.
• De finns inte bara i
blodet, utan även i
benmärg, mjälte,
lymfa, lymfkörtlar…
• När vi får en
förkylning så kan
lymfkörtlarna
förstoras, för där sätts
de vita blodkropparna
i arbete och ska ta
hand om
inkräktarna…
• Lymfkörtlar finns i
våra armhålor,
ljumskar och halsen…
• De vita blodkropparna
bildas i skelettbenens
mjuka del (även kallad
röd benmärg)
• Här bildas förresten även
de röda blodkropparna
samt blodplättarna
• Tillverkningen av vita
blodkroppar är enorm, då
de dör efter ett tag och
måste ersättas hela
tiden…
• Vid en bakterieinfektion,
så dyker först
”ätarcellerna”(makrofag)
upp. De kan attackera
och äta upp bakterier och
andra främmande ämnen.
Ätarcellerna äter tills de
själva spricker och dör
Det gulvita varet i ett sår
består bl annat av
ätarcellerna
• En annan typ av vit
blodkropp kallas ”Thjälparceller”: man
kan säga att de har till
uppgifta att strömma
till det attackerade
stället och ”vifta med
flaggan” att ”här är
problemet” – alltså
kalla på andra
försvarsceller
• B-cellerna tillverkar
antikroppar mot
inkräktaren. De
klistrar sig fast vid
bakterien/ viruset,
borrar hål i deras
vägg så de spricker
och dör…
Immunförsvaret minns!
• Har kroppen tillverkat
antikroppar mot
någon sjukdom, så
går det mycket
snabbare andra
gången i med att
immunförvaret
minns…
• Vissa sjukdomar får
man aldrig igen, t ex
vattkoppor…
HIV och varför virussjukdomar är
knepiga att bota…
• HIV-viruset förstör Tcellerna och på så sätt
försvagar
immunförsvaret…
• Hiv viruset och även
andra virus har även den
förmågan att de ändrar
sitt DNA (utseende) så att
de antikropparna som
kroppen tillverkade inte
passar till det förändrade
viruset…
Vaccination
• Små doser av virus, så
att man inte blir sjuk men
att kroppen ändå sätter
igång med
antikroppstillverkning…
• Så när viruset attackerar
nästa gång (om det inte
har förändrat sig ) så
går försvaret mycket
snabbare…
• Varför säger man att
”influensavaccin” ger ett
80%-ig skydd?
Allergier, astma, hösnuva
• Ibland kan
immunförsvaret reagera
för häftigt på vissa
främmande ämnen – som
egentligen inte är farliga som kommer in i kroppen,
ex pollen på våren.
• Då kan immunförsvaret
reagera med att släppa ut
ämnen som i sin tur ger
inflammation i kroppen…
Blodgrupper
• Om man har
blodgrupp B saå kan
man inte få blod från
en person som har A
i med att
blodkropparna ser
lite olika ut (se bild)
och immunförsvaret
tolkar det
främmande blodet
som ”inkräktare”…
•
•
•
•
0 kan ge blod till alla men bara få från 0
A kan ge blod till A, AB och få från 0, A
B kan ge blod till B, AB och få från 0, B
AB kan ge till AB och få från 0, A, B, AB
Download