Alexander Hedbrant Postdoktor start: september 2015

advertisement
Alexander Hedbrant
Postdoktor
start: september 2015
Immunförsvaret är till för att försvara oss ifrån sjukdomar, men ibland kan immuncellerna aktiveras
av fel anledningar och istället bidra till ett sjukdomsförlopp. Min nuvarande forskning ämnar till att
reda ut ifall luftburna partiklar kan bidra till oönskad aktivering av immunförsvaret som i slutändan
kan påverka uppkomst av hjärt-kärlsjukdom. Målet är att kunna bestämma gränsvärden för säkra
nivåer av partikelföroreningar i luften, med en inriktning på de partiklar som finns i gjuterimiljöer.
Under mina doktorandstudier forskade jag på hur immunförsvaret kan påverka cancerutveckling med
särskilt fokus på en immuncell som heter makrofager. Det visade sig att en speciell sorts makrofag
kallad ”M1”, har potential att stoppa tillväxten av cancerceller från kolon och lunga, men att dessa
makrofager under särskilda betingelser, så som under cellgiftsbehandling, istället skulle kunna agera
cancerfrämjande.
Vidare så har jag även studerat hur olika te-sorter, och dess ingående polyfenoler har möjlighet att
agera anti-inflammatoriskt, där det visade sig att grönt och svart te in vitro kan hämma bildandet av
en potent inflammatorisk molekyl kallad prostaglandin E2, och mekanismen för hämningen
klargjordes.
Download