Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2011

advertisement
Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2011
2
1
Medfödd immunitet
snabb
bromsar infektion
inget minne
Förvärvad immunitet
långsammare
stoppar infektion
minne
Immunsystemet
När vi infekteras av sjukdomsframkallande mikroorganismer som bakterier, virus, svampar och parasiter, aktiveras
immunsystemet. Det förlöper i två steg: först bromsar det medfödda immunförsvaret infektionen, sedan elimineras
bakterier och virus av det förvärvade immunförsvaret.
T lymfocyter
Mikroorganism
TLR
1
Medfödd immunitet
Komponenter från mikroorganismer binder till Toll-lika
receptorer som finns på de flesta av kroppens celler.
Detta leder till en aktivering av det medfödda
immunförsvaret och effekten blir inflammation och
nedbrytning av de angripande mikroorganismerna.
© 2011 Nobelkommittéen för Fysiologi eller Medicin
Dendritcell
2 Förvärvad immunitet
Dendritceller känner av främmande mikroorganismer
och aktiverar T-lymfocyter. Detta leder till en kaskad av
förvärvade immunreaktioner, och bland annat bildas
antikroppar och mördarceller.
Nobelpriset® och Nobelmedaljen® är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.
Illustration: Mattias Karlén
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards