Introduktion (TS 1) - e-Bug

advertisement
3.2 Infektionsförebyggande
åtgärder
Vaccinationer
Bakgrund
Nyckelord
antikropp
antigen
bakterier
immunsystem
immunisera
sjukdom
vaccin
vaccination
virus
vit blodkropp
Vårt immunsystem gör normalt vad det kan för att bekämpa
skadliga mikroorganismer som kommer in i kroppen. Genom att
få rejält med vila, äta bra mat och sova ordentligt kan man stärka
immunsystemet och hjälpa det att stå emot infektioner.
Material som krävs
Per elev
När vaccinet injiceras i kroppen angriper immunsystemet det på
samma sätt som om skadliga mikroorganismer angrep kroppen.
De vita blodkropparna skapar mängder av antikroppar som
binder sig till särskilda markörer på ytan, s.k. antigener, av
vaccinets organismer. Eftersom vaccinet är en extremt
försvagad variant av mikroorganismen lyckas de vita
blodkropparna slå ut alla dessa celler så att du inte blir sjuk. I
och med att hela vaccinet slås ut minns immunsystemet hur
dessa mikroorganismer ska bekämpas. Nästa gång det kommer
in mikroorganismer med samma markörer/antigen i kroppen är
immunsystemet redo att bekämpa dem innan de har en chans
att göra dig sjuk.
 Kopia av SW 1
 Kopia av SH 1
 En vit tavla
nödvändigt)
Man kan också hjälpa immunsystemet genom vaccinationer.
Vaccin används för att förhindra infektioner – INTE för att
behandla dem. Ett vaccin tillverkas normalt av svaga eller
inaktiva varianter av samma mikroorganismer som gör oss
sjuka. I vissa fall produceras vaccinet av organismer som är
likartade, men inte exakt likadana som de mikroorganismer som
gör oss sjuka.
(inte
Tillgängliga
webbresurser
 En demonstration av
den här övningen
I vissa fall behöver immunsystemet få en påminnelse och därför
kan det krävas flera omgångar sprutor för vissa vaccinationer.
En del mikroorganismer som influensa är besvärliga. De
utvecklas så snabbt och förändrar sina markörer/antigener. Det
gör att immunsystemet inte minns hur de ska bekämpas. Därför
kommer det nya influensavaccin varje år.
SPÄNNANDE FAKTA
Ordet ”vaccin” kommer från
det latinska ordet vacca,
som betyder ko. Det fick
sitt namn eftersom det
första vaccinet gjordes av
den lindrigare sjukdomen
kokoppor.
Förberedelser
1. Gör en kopia av SH 1 och SW 1 till varje elev
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards