1157 Alternativa energikällor

advertisement
Immunsystemet
Filmens mål är att
- skildra hur immunsystemet fungerar
- berätta om kroppens värsta fiender: virus, svamp, protozoer och
bakterier
- förklara vad som skiljer smittsamma sjukdomar från inte smittsamma
- berätta om hur man kan hjälpa immunsystemet, t.ex. genom vaccin
- att förklara vad immunitet innebär
Immunsystemet
Din kropps självförsvar styrs av immunsystemet. Hela livet skyddar det
dig mot inkräktare, som t.ex. virus, svamp, protozoer och skadliga bakterier.
Sjukdomar som har sitt ursprung i en persons gener är ärftliga. Andra
sjukdomar, som t.ex. vissa hjärtsjukdomar, orsakas av att man lever osunt.
Dålig miljö kan orsaka astma och cancer, medan andra sjukdomar helt
enkelt beror på ålderdom. Man skiljer på smittsamma och inte smittsamma
sjukdomar.
Patogener kallas sjukdomsframkallande organismer. Patogenerna tar sig
oftast in i kroppen genom näsan, munnen och ögonen. En del tar sig in i
ditt blodomlopp genom bett från insekter. Andra tar sig in i kroppen
genom det du äter och dricker.
Speltid: 14 + 3
Årk: 6-9, (G)
Ämne: Biologi: människan
Hälsa & vård: friskvård
Originaltitel:
Human Body in Action:
Immune System
Produktion:
Schlessinger ,USA,
Svensk version:
Cinebox Media, 2004
Ansvarig utgivare:
Mats Högberg
Filmnr:
1207
Kroppens försvarsmetoder
Kroppens första försvarsmetod är din hud. Huden är kroppens största
organ som täcker och skyddar din kropp. Munnen, ögonen och näsan
skyddas genom sekret. Saliven innehåller enzymer som dödar vissa
bakterier. Och varje gång du blinkar sveper tårvätska bort inkräktare. I
näsan och halsen finns slem som fångar in patogenerna och skickar dem
vidare ned i magen, där magsafterna dödar dem.
CINEBOX MEDIA
Kroppens andra försvarsmetod är inflammationsreaktionen. Ett infekterat
område är varmare än den omgivande huden. På så sätt hindras
värmekänsliga bakterier från att spridas. När du har feber ökar
temperaturen i hela kroppen. Värmen dödar patogenerna och skickar ut
ett larm till immunsystemet.
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
Epost: [email protected]
2 – Immunsystemet
STUDIEHANDLEDNING
Försvaret sköts främst av de vita blodkropparna. Om inkräktaren är ett virus så kan inflammationsreaktionen
också få cellerna att frigöra interferoner. Dessa täpper till cellernas receptorer så att virusen inte kan komma in.
Tredje försvarslinjen mot sjukdomar är det lymfatiska systemet, ett stort nätverk av lymfkärl och körtlar.
Lymfsystemet inkluderar organ som halsmandlarna, thymus och mjälten och fungerar som ett filter som tar bort
främmande organismer ur blodomloppet. Patogenerna fångas sedan i lymfkörtlarna där speciella vita
blodkroppar bekämpar dem.
T-lymfocyterna är vita blodkroppar som letar efter patogener i blodomloppet. Hittar de en fiende kallar den in Blymfocyterna som i sin tur producerar antikroppar. En annan viktig cell är fagocyterna som också letar i
blodomloppet efter patogener och förstör dem.
Förmågan att motstå en sjukdom kallas för immunitet. När din kropp tillverkar antikroppar utvecklar du en så
kallad aktiv immunitet mot en sjukdom. Passiv immunitet innebär att antikropparna kommer utifrån, bl.a. har
nyfödda barn den sortens immunitet.
Diskussionsfrågor
1. Hur skyddar din kropp sig mot yttre fiender?
2. Vad är en patogen?
3. Nämn fyra viktiga fiender som kroppen har.
4. Ge exempel på några sjukdomar som virus kan orsaka.
5. Vad kallas det när man får samma sjukdom som sin mamma, t.ex. cancer?
6. Vad är det för skillnad på smittsamma och inte smittsamma sjukdomar.
7. Ge exempel på vad som kan orsaka inte smittsamma sjukdomar.
8. Ge exempel på minst en smittsam sjukdom.
9. Hur tar sig patogenerna in i kroppen?
10. Vilken är kroppens första försvarslinje?
11. Vad innebär inflammationsreaktionen?
12. Vilken är kroppens tredje försvarslinje?
13. Vad innebär immunitet? Och vad är det för skillnad på passiv och aktiv immunitet?
14. Vad är en antikropp?
15. Hur kan man hjälpa sitt immunförsvar? Ge minst två exempel!
Här kan du hämta mer information
http://www.apoteket.se/ - Apotekets hemsida
http://paranormal.se/topic/immunforsvaret.html - om immunförsvar
http://info.ki.se/index_se.html - Karolinska institutet
http://susning.nu/Immunf%F6rsvar - om immunförsvaret och dess funktioner
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://www.svd.se - Svenska Dagbladet
http://www.dn.se - Dagens Nyheter
http://www.skolutveckling.se/ - Hjälp till skolor
http://lankskafferiet.skolutveckling.se - länkskafferiet
http://www.mamma.com - bra sökmotor 2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards