Stockwik ändrar antalet aktier och röster

advertisement
Täby den 31 mars 2017
PRESSMEDDELANDE
Stockwik ändrar antalet aktier och röster
Stockwik Förvaltning AB (publ) har under mars 2017 registrerat 934.900 nya aktier
hos Bolagsverket samt i bolagets aktiebok med anledning av konverterade
konvertibler innebärande en ökning av Stockwiks aktiekapital med 934,9 kronor.
Före registrering uppgick Stockwiks aktiekapital till 1.659.799,52 kronor fördelat på
1.659.799.516 aktier. Varje aktie hade ett kvotvärde om 0,001 kronor och medförde
en röst.
Per den 31 mars 2017 uppgår Stockwiks aktiekapital till 1.660.734,42 kronor fördelat
på totalt 1.660.734.416 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,001 kronor och
medför en röst.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lag (1991:980) om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
31 mars 2017 kl. 08:00 (CET).
För ytterligare information kontakta:
David Andreasson
VD, Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: [email protected]
Om Stockwik
Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och
lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en
stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta
tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och
möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess
ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom
www.stockwik.se
[email protected]
god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt
värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.
www.stockwik.se
[email protected]
Download