europeiskt medborgarinitiativ mot ttip och ceta!

advertisement
ISERAT
SJÄLVORGAN
EUROPEISKT MEDBORGARINITIATIV
MOT TTIP OCH CETA!
www.stop-ttip.org
Föremål:
Vi uppmanar alla institutioner i den Europeiska Unionen och dess medlemsstater
att avbryta förhandlingarna med USA om ett transatlantiskt handels- och investeringspartnerskap (TTIP) samt att inte ratificera det övergripande ekonomiska
handelsavtalet (CETA) med Kanada.
Efternamn
Adress (gatunamn och -nummer)
Postnummer
Ort
Land (t ex Sverige)
Datum, underskrift
Viktiga mål:
Vi vill förhindra TTIP och CETA, eftersom de innehåller flera kritiska frågor såsom
skiljeförfarande mellan investerare och stat samt regler för regleringssamarbete,
som utgör ett hot mot demokrati och rättsstat. Vi vill förhindra att anställnings-,
social-, miljö-, integritets- och konsumentstandarder sänks, och att offentliga
tjänster (t ex vatten) samt kulturvärden avregleras i icke-transparenta förhandlingar. ECI stödjer en alternativ handels- och investeringspolicy inom EU.
Var god och håll mig
informerad
Ja
E-mail
Förnamn
Efternamn
Adress (gatunamn och -nummer)
Postnummer
Ort
Land (t ex Sverige)
Datum, underskrift
Förnamn
Efternamn
Var god och håll mig
informerad
Adress (gatunamn och -nummer)
Postnummer
Ort
Land (t ex Sverige)
Ja
E-mail
Förnamn
Efternamn
Adress (gatunamn och -nummer)
Datum, underskrift
Var god och håll mig
informerad
Förnamn
Ja
Postnummer
Ort
E-mail
Land (t ex Sverige)
Datum, underskrift
Förnamn
Efternamn
Var god och håll mig
informerad
Adress (gatunamn och -nummer)
Postnummer
Ort
Datum, underskrift
Var god och håll mig
informerad
Ja
E-mail
Land (t ex Sverige)
Ja
E-mail
Dataskyddspolicy: Dina uppgifter kommer enbart att användas för denna kampanj. Om du prickar för „ja“, håller „Stoppa TTIP“ dig informerad om denna och
andra kampanjer. Dina uppgifter kommer inte att utlämnas till tredje part och
raderas, när denna kampanj är över.
Initiativtagarens namn och adress:
Stop TTIP, Greifswalder Str. 4, D-10405 Berlin, Germany
E-Mail: [email protected]
Var god svara fortast
möjligt till:
Jordens Vänner
Box 7048
402 31 Göteborg
Sverige
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards