Ecolyx filosofi

advertisement
Ecolyx filosofi
Alla älskar vi att resa, och ser många fördelar med resandet. Vi vill
inspirera fler resenärer till att välja ansvarsfulla turism-destinationer
och därmed bidra till positiva fotavtryck på plats.
Men vi vet att det också finns nackdelar. Eftersom hotell, flyg och
andra transportmedel är några av de bidragande orsakerna till den
globala uppvärmningen, och då många av våra destinationer endast går
att nå med flyg, pratar vi inte i termer av hållbart resande.
Vi använder begreppet ansvarsfullt resande istället.
I dag gör de allra flesta sitt bästa för att minska sina CO2-avtryck
genom livsstilsförändringar i vardagen, t ex genom hur man äter,
förbrukar energi och konsumerar. Vi anser att det är bra att göra
liknande medvetna val när vi väljer resor.
Med ansvarsfullt resande menar vi ett resande som tar ansvar för
destinationen och platsen du besöker.
Att resa ansvarsfullt innebär att:
• Du stöttar småskaliga, eko-vänliga hotell samtidigt som du lämnar ett
så litet CO2-avtryck
på plats som möjligt
• Du bidrar till att skydda den biologiska och kulturella mångfalden på
plats genom olika
bevarandeprojekt
• Du är med och stöttar lokala samhällens utveckling genom olika
sociala och ekonomiska program
På många av våra destinationer kan du med egna ögon se och uppleva
hur man arbetar ansvarsfullt, och genom detta få en djupare förståelse
för vilket värde det skapar. Under varje resa hittar du fliken "Hur
bidrar min resa". Här får du en förståelse för hur just din resa bidrar
när du väljer att resa med oss.
Download