Förbifarten på villovägar?

advertisement
Stockholm den 17 september 2014
Förbifarten på villovägar?
Flera branschorgan från motorburen verksamhet har reagerat över den
debattartikel som skrevs om Förbifart Stockholm den 16/9-14. Sveriges
Åkeriföretag delar i stort den kritiken och verklighetsbeskrivning som kommer
från Bilsweden och Motormännen.
Det som är anmärkningsvärt i både ursprungsartikelns resonemang, och i kritiken, är att
den ensidigt handlat om privatbilism. 27,9 miljoner varutransporter genomförs i Sverige
varje år. 281 miljoner ton gods transporteras 2,4 miljarder kilometer med hjälp av
60 000 lastbilar enligt Trafikanalys siffor för år 2013. Vart tog de vägen i den här
analysen och konklusionerna kring nyttan med en förbifart runt landets trafikinfarkttätaste stad vägen? Debatten har hamnat på villovägar.
Nästan en fjärdedel av godset lastades inom de tre storstadsregionerna och det är
uppenbart att den snabbväxande befolkningen i och kring huvudstaden kommer att
behöva såväl livsmedel, avfallshantering och gods till nybyggen, för att nämna några.
Sveriges Åkeriföretag har, i samarbete med MSB – Myndigheten för Samhällskydd och
Beredskap, utvecklat sårbarhetsanalyser i form av En vecka utan lastbilar. Om
Essingeleden drabbas av sprickbildning eller av andra orsaker blir obrukbar, samtidigt
som större vägarbeten hindrar tung trafik från att ta andra närliggande vägar kan
följande inträffa redan dag ett:
•
Anläggningsarbeten stoppar
•
Äldreomsorgen får problem
med livsmedelsförsörjningen
Senast dag fyra inträffar, bland annat :

Sopor staplas på gatan

Flygtrafiken ställs in

Matförsörjningen kritisk
Det blir konsekvenser i nästan alla delar av samhället, vilket översvämningarna i
Malmö samt Obamas besök i Stockholm är exempel på. Redan efter ett par timmar
allvarliga konsekvenser för vissa samhällsfunktioner, även om många saker går att
parera. Men inte vid en akut situation.
Tidiga svagheter är sjukvården, livsmedelsförsörjningen, sophanteringen och stora
arbetsplatser. Numera har verksamheter slimmade lager utan överkapacitet och det
behöver också forskare, politiker och andra makthavare ta hänsyn till vid
utvärderingar av behovet av Förbifart Stockholm.
För ytterligare frågor, kontakta
Torbjörn Heierson
Regionchef Sveriges Åkeriföretag ABC
Kontaktuppgifter: [email protected]
070-6628110
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards