Falun 090929

advertisement
Falun 091001
David Lindquist
Budget 2009-2010
Molekylära skillnader mellan cancer i mellansvalget med eller utan humant papillomvirus och
deras betydelse för behandling och prognos
Lönemedel till assisterande personal:
Framplockning av biopsier 16 timmar x 300 kr (inkl sociala avg)
4,800 kr
Arbete med att färdigställa TMA-klossar 125 kr x 70 fall + sociala avg (44,78%) 13,000 kr
Granskning och märkning av glas av Patolog 8 timmar x 500 kr (inkl soc avg)
4,000 kr
Utrustning:
Snittning till DNA extraktion 50 kr / fall x 70 fall
3,500 kr
Snittning för val till TMA-klossar a 50 kr + 25 kr för färgning x ca 100 klossar
7,500 kr
Antikroppar (9 st olika, totalsumma)
3,000 kr
High Pure RNA Paraffin Kit (2 kit a 3,780 kr)
7,560 kr
Delsumma (sökes som forskningsanslag):
43,360 kr
Övriga kostnader:
Övriga kostnader för förbrukningsmaterial för laborativt arbete ersätts av respektive
laboratorium, svårt att uppskatta exakt kostnad.
Handledning samt arbete som utförs av patolog (ersätts av arbetsenhet), ca
15,000 kr
Lön till sökande (sökes som postdoc-månader)
51,905 kr
Delsumma:
66,905 kr
Totalkostnad för projektet:
110,265 kr
Budgeten är beräknad utifrån uppgifter om pris och uppskattning om hur mycket tid som
krävs för respektive arbete i samråd med verksahetschef och personal som kommer att
ansvara för dessa uppgifter på Patologens laboratorium i Falun.
Download