Sjukhusområdet - Campus Umeå

advertisement
Sjukhusområdet - Campus Umeå
vä
g
Re
m
sa
n
7
Re
m
sa
n
St
ro
m
be
r
gs
Humanisten
Mediegränd
Skogsbrukaren
Biblioteksgränd
etsvägen
it
Univers
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
(UB)
Skogsmarksgränd
CAMPUS
FRIIDROTTSARENA
4
FÖRVALTNINGSHUSET
TEKNIKHUSET
MIT-HUSET
SAMVERKANSHUSET
UNIVERSUM
HOTELL
BJÖRKEN
10
Petrus Laestadius väg
v
nt
P6
P3
ränd
Berget
Serviceg
NORRA
ENTRÉN
BUSS
TERMINAL
KBCHUSET
AKADEMISKA
HUS
VÄXTHUSET
BIOLOGIHUSET
ALI
Biologen
Biologen
Fysiologen
Plantan
SLU
KÅRHUS
KÅRHUS
ORIGO
Barrskogsgränd
tie
Pa
NATURVETARHUSET
Artedigränd
en
äg
P2
AULA
NORDICA
Teknikern
Universum
1
Linnaeus väg
ADMINISTRATION
5
FYSIKHUSET
Johan Bures väg
VÅRDVETARHUSET
SVERIGES
LANTBRUKSUNIVERSITET
(SLU)
Strimman
Plantan
n
ge
gsvä
örjnin
Förs
8
BAD
11
Tvistevägen
PSYKIATRI
FÖRLOSSNING
Botniaban
an
AKUTMOTTAGNING
IKSU
SPORT
Gösta Skoglunds väg
P19
VARUINTAG
IKSU
Kuratorvägen
VÄSTRA
ENTRÉN
Blå vägen
P1
Köksvägen
UMEÅ
ÖSTRA
Skogsgläntan
Sportgränd
3
Håken Gullesons väg
2
Björkbacken
g
vä
SAMHÄLLSVETARHUSET
LÄRARUTBILDNINGSHUSET
us
BETEENDEVETARHUSET
(BVH)
di
6
Samhällsvetaren
CAMPUS
ARENA
ta
en
rar
Lä
HUMANISTHUSET
s
ae
ru
NORRA
BVH
sL
t
Pe
a
sL
tru
Pe
g
vä
us
di
ta
es
Humanioragränd
PAVILJONGEN
Matsalsvägen
P8
INFEKTION
P8
SÖDRA
Klintvägen
ENTRÉN
P17
P12
LANDSTINGSHUSET
9
TAVLANS PLATS
PARKERING
Ålidback
en
SERVICECENTER
Download