Välkommen till
Resande
Sunderby
sjukhus
Du som kommer från malmfälten kan med fördel ta
tåget till sjukhuset.
Resande från Luleå och Boden kan enkelt ta sig till
sjukhuset med Länstrafikens eller Luleå lokaltrafiks bussar.
Om du behöver särskilt omhändertagande så finns det
även Comfortbussar och sjukresetransport som kan
bokas via 020-96 00 96.
Norra
entrén
Layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting
Foto: Per Pettersson, Pettersson & Co Media
Östra
entrén
Restaurang Källan
Hotell Vistet
plan 4 och 5
Huvudentré
Väntrum för
sjukresor
www.nll.se/stadsvikensvc
Bra att veta
Sjukhuset
Sunderby sjukhus är inte som andra sjukhus. När du
står vid entrén känns det mer som att möta en liten
stad med gator, kvarter, hus och balkonger.
Apotek
Ligger direkt till vänster i huvudentrén.
Bankomat
I början av Kustgatan finns en automat där du kan ta ut
kontanter med bankkort.
Bibliotek
Parkering
Biblioteket finns på entréplanet.
I närheten av huvudentrén och norra entrén finns parkeringsplatser för besökare och patienter.
Måltider
Vintertid finns det möjlighet att köpa kuponger till
motorvärmare.
I restaurang Källan kan du äta dina måltider och som
komplement till restaurangen finns även en kiosk och
cafeteria.
Rökning
Rökning är inte tillåten i sjukhuset.
Sjukhuskyrka
Sjukhuskyrkan (Stillhetens rum) kan du besöka alla
tider på dygnet.
Telefon
I början på Kustgatan finns två telefonkiosker. Här hittar du även särskilda taxitelefoner.
Toalett
Toaletter och garderob hittar du direkt till vänster om
huvudentrén.
Väntrum
Mittemot kiosken finns ett väntrum för dig som väntar
på taxi eller sjukresa.
En bärande tanke är att arkitekturen och konsten ska
hjälpa patienterna till ett snabbare tillfrisknande och
vara ett stöd för personalen i vårdarbetet. Material,
ljusinsläpp, färger och form ger kontakt med livets
olika sidor. För att trösta, lugna, skingra tankar, väcka
minnen och lyfta blicken framåt eller som Florence
Nightingale sade redan 1860: ”Omväxling i form och
färgglädje hos de föremål patienterna ser omkring sig
påskyndar tillfrisknandet”.
Runt sjukhuset finns en fantastisk parkanläggning Norrbottens största med över 25 000 växter,
13 000 buskar och 8 000 träd. Inspirationen kommer
från det norrbottniska odlingslandskapet. Sjukhusparken är en källa till vederkvickelse för alla som
besöker sjukhuset. Betraktaren kan följa årstidens
växlingar; se vårblommor slå ut, sommarens blomsterfägring och höstens färgprakt i lövverken. Barnen
har en egen park som är en spännande kombination
av lekutrustning, grönytor, kullar, buskar, träd och
rinnande vatten.