Visa - Sportnik

advertisement
Matchservice vid A-lagsmatch
Samling 1 timme och 15 minuter innan matchstart.
Bemanning
Samtliga som bemannar kassa samt entré skall vara försedda med publikvärds västar som hämtas ut i
samband med samlingen.
Viktigt är att det utses en i gruppen som är huvudkontaktsansvarig gentemot tex räddningstjänst,
ambulans eller polis.
”Normalmatch”
7-8 personer (kassa 1-2, Publikvärd 4)
”Publikmatcher” (Södertälje, Väsby)
9-10 personer (kassa 2-3, publikvärdar 5-6)
Statistik tv-tornet (3 personer)
Speakerbåset är i år bemannat av några frivilliga personer vad gäller speaker, tidtagare, utvisningsbås
och onlinerapportör.
Det är +/- för hemma- och bortalag samt tekningsstatistik. Papper till detta får ni av Onlineansvarig som
sitter i sekretariatet.
Kassa/entré
- Kassan öppnar 1 timme innan matchstart och stänger 10 minuter in på den andra perioden.
- Växelkassa 1000:- (kontrollera att det finns rätt belopp) Kassaskrinet finns bredvid cafeterians
safetybox.
- Avräkning och bankning av pengar sker enligt angiven plats. Se avsnitt bankning
- Minst två Iphones (fungerar ej med android) krävs för scanning av biljett. Ladda ned fr Appstore:
https://itunes.apple.com/se/app/billetto-your-social-events/id722356903?mt=8.(Inloggning sker med
hjälp av evenemangs ansvarig för att ange rätt evenemangskod.)
- Billetto inloggning: ([email protected]), password: ?????
- Kassaskrinet med kassarapport( alla som passerar vändkorset skall rapporteras på dokumentet) finns i
kiosken, skall alltid fyllas i och redovisas.
- Pris: Enligt anslag i hallen och entrékurer
-Säsongskort: Säljes vid entré, tag personuppgifter såsom Namn, tel nr samt mail adress, lämna till
Evenemangsansvarig (Patrik Stolt) Om inte Patrik är på plats så läggs underlaget i kassaskrinet
- 5 namngivna personer från bortalaget är berättigade till gratis inträde. Detta skall finnas skriftligt vid
entrén, avlämnat av motståndarlaget.
- Hemmalaget lämnar gästlista till entrén
- Fri entré gäller för dem som visar upp Hockeyförbunds tillhörighet, journalist/press, polis, domare och
tränare.
- Matchprogram ligger i biljettluckan och dessa är gratis och lämnas bara ut.
- Spelare i veteranerna i Vallentuna går in gratis
- Aktiv Ledare/Tränare som bär Vallentuna Jacka går in gratis
Publikvärd entrén, spelargång samt avbytarbåsgången
Normalmatcher
-Gamla entrén 1 person
-Mitteningången (bakom spelarbåsen), endast spelare och ledare får gå här. 1 person
-Dörren längst bort, vid sliprummet. 1 person
- Entré till ishallen sker för samtliga genom kassaentrén. Vid kö längre än 15 meter, öppna ytterligare
biljettlucka. 1-3 personer
Publikmatcher
-Gamla entrén 1 person
-Mitteningången (bakom spelarbåsen), endast spelare och ledare får gå här. 1 person.
-Dörren längst bort, vid sliprummet. 1 person
Entré till ishallen för bortasupportrar sker med ev. visitering(behovsprövat) utanför entréingången som
märks med bortasupporter. Biljettluckan/insläpp sker genom ”dubbel dörren” sidan om ”ryssgymmet”.
2-3 personer
Entré till ishallen sker för hemmasupportrar sker genom kassaentrén, Vid kö längre än 15 meter, öppna
ytterligare biljettlucka.
Branddörrar
Observera att om lokalen måste utrymmas öppnas/upplåses dörrarna automatiskt på samtliga
branddörrar, publikvärdar ser till att utrymningen sker på ett snabbt och säkert sätt. Matchservicelaget
går igenom vilka utrymningsvägar som finns.
Ordningsregler ishallen
Vallentuna Hockey förbehåller sig rätten av neka åskådare entré till arenan om personen är påtagligt
berusad eller påverkad av droger samt om man uppträder ”hotfullt” eller på annat sätt störande. Vid
särskilda omständigheter ring 112 omedelbart.
Visitering vid behov av ryggsäck, väskor, påsar, flaggor med rör (röret skall vara ihåligt annars kommer
det inte in).
Pyroteknik, vapen, stickredskap, alkohol, droger är absolut förbjudet att medföra in i arenan.
Städning
Efter matchen ansvarar årsklassen för städning av läktaren. Sopa och plocka bort allt skräp samt ställ
iordning.
Bankning av pengar
Räkna ihop pengarna, skriv ned summan på kassarapporten, gå till Ipaden i cafeterian, redovisa antalet
entrér kontantbetalande, registrera i Izettle (antalet vuxna, pensionärer)
Lägg kontanterna i kioskkassalådan förutom växelkassan (1000:-) ställ kassaskrinet vid safetyboxen.
Vid frågor, kontakta:
Patrik Stolt 070-5750582
Joakim Lundgren 076-1183318
Mathias Glans 0767-600970
Richard Lagerlöf 0725-851375
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards