DATE lärmaterial

advertisement
DATE lärmaterial
för alla elever i årskurs 4–9
Så här får du tag i DATE
www.DATE-larmaterial.se
Ladda ner (pdf )
Beställ utan kostnad (tryckt)
DATE gör det lätt att arbeta för en inkluderande skola. Kreativa och
lustfyllda övningar hjälper elever och lärare att tillsammans utforska
sin lärmiljö, ta ställning – och agera. Fungerar vår skola för alla elever?
Vilka hinder finns? Och hur kan vi göra skolan tillgänglig för alla?
DATE lärmaterial är en del av Tillgänglighet får skolan att funka, ett paket med konkreta
verktyg från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden.
Best.nr SPSM: 00527
DATE kompletterar och hakar i ämnesundervisningen. Samtidigt får
klasslärare och arbetslag ett material för att integrera likabehandlings­
arbetet i undervisningen.
Det här är DATE lärmaterial
Lärarhandledning
Temaområden om den fysiska, sociala och pedagogiska miljön
Att lära sig om tillgänglighet är att lära sig se att funktionshinder finns
i miljön och inte hos enskilda personer. Att lära sig om tillgänglighet
i skolan är att lära sig vad som kan vara bra för mig och för andra i
lärmiljön. Lärarhandledningen ger en ökad förståelse för
• Tillgänglighet i skolan
• Likabehandling och tillgänglighet – hur hänger det ihop?
• Rätten till lärande
• DATE och läroplanen
1. Välkommen in!
Varje elev ska känna sig välkommen in – både i lokaler och aktiviteter. Om
att kunna vara i skolan – ta sig fram, andas och äta skolmaten. Bland annat.
2. Koncentration och lärande
Upplevelsen av koncentration och arbetsro kan vara olika, men vi har alla
ansvar för vår lärandemiljö. Om förutsättningar för att tänka och förstå.
3. Se och hör, prata och gör
Om att kunna kommunicera på olika sätt. Om att uttrycka sina egna
åsikter, bli lyssnad på – och förstådd.
Lektionsunderlag med konkreta övningar
DATE ger lektionsunderlag och du ser direkt vilka ämnen
övningarna kan kopplas till. Elevbladen skrivs ut eller fylls i på datorn.
Fördjupa förståelsen med DATE-dejta, elevers egna berättelser om
tillgänglighet i skolan.
ELEVBLAD: Doftar och luktar, smakar och känns
ELEVBLAD: Tillgänglighet – ett begrepp (skriv ut eller kopiera till A3-format)
Vad kan ge allergiska reaktioner?
Social miljö
Naturen
Samspel
Lärande
KOPIERINGSUNDERLAG: Identitet och annorlundaskap – ”Jag-pusslet”
Skriv vad du tror eller vet.
Individuell
kunskapsutveckling
Djur
2. Koncentration och lärande
Eleverna får en inblick i hur olika upplevelsen av koncentration och arbetsro
kan vara. Övningarna ger också en ökad medvetenhet om allas ansvar för en
tillgänglig lärandemiljö. Det handlar om den fysiska miljön kopplat till ljud
och rumslighet och om den pedagogiska och den sociala miljön kopplat till
information, instruktioner och social interaktion.
Hygien och smink
Hushåll och teknik
3. Se och hör, prata och gör
Eleverna får en inblick i eget och andras ansvar för en god kommunikativ
skolmiljö både när det gäller verbal och icke­verbal kommunikation. Den
pedagogiska och sociala miljön berörs genom konkreta metoder som synliggör
olikheter och möjligheter avseende kommunikationssätt.
4. Tänk tillgänglighet – se olikheterna
Om den fysiska, sociala och pedagogiska miljön och tillgänglighet som
begrepp, sammantaget. Temaområdet har fokus på attityder, bemötande
och förhållningssätt kopplat till funktionella olikheter.
12
DATE Lärarhandledning
Övrigt
Skolan du har kommit in på har tursamt
redan ljuddämpning i taket. Det är ju
nödvändigt för att du ska kunna delta på
lektionerna. Tur! Annars hade du nog fått
gå en annan skola än dina kompisar. Nu
får ni se fram emot ett lugnare klassrum.
Slå ett extra slag och börja terminen!
Ätbart
Eleverna får en inblick i eget och andras ansvar för god framkomlighet i skolans
lokaler och en hälsosam skolmiljö. Det handlar om den fysiska och sociala miljön
kopplat till förflyttning och orientering samt luft, material och matgemenskap.
Några i klassen blir arga för att du
får lyssna på musik under lektionen.
Orättvist! säger de. Läraren hör det
och berättar för er att du behöver det
för att alls kunna koncentrera dig.
Rättvist! säger kompisarna då. Ta ett
steg tillbaka och två steg framåt! Pedagogisk miljö
DATE:s temaområden
1. Välkommen in!
Kopieringsunderlag ur DATE © Handikappförbunden
70
START
Fysisk miljö
MÅL
Om attityder och hur vi möter varandra
Ingen ork! Klasskompisarna tycker
att din glutenfria mat ser äcklig
ut, så du äter fil och sallad istället.
Då slipper du deras kommentarer
tänker du. Dessvärre får du i dig för
lite lunch för att orka skoldagen.
Ta två steg tillbaka!
Tänk tillgänglighet – se olikheterna
Om att kunna kommunicera på olika sätt
Tidigare fanns det bara trappa upp till
scenen i skolans aula. Du och din klass
pratade med rektorn om det. Nu har vaktmästaren byggt en bra ramp upp till scenen
och nu kan även du rulla upp dit när du ska
vara med i en teater eller hålla ett tal. Bra
jobbat! Alla spelare tar ett steg framåt!
Se och hör, prata och gör
Om att kunna tänka och förstå
DATE-dejta (film, ljud, skrift)
?
Skolan har program på alla
datorer som gör att man kan
få texter upplästa. Perfekt
för alla som ibland tycker att
det är skönt eller måste få
lyssna istället för läsa. Alla
spelare tar ett steg framåt!
Koncentration och lärande
Om att kunna vara i skolan
Dörren in till skolan är tung och den saknar
dörröppnare. Du får inte upp den och
måste vänta på att någon kommer och
hjälper dig. Vänta tills en annan spelare
passerar dig. Följ då med den spelaren
och fortsätt därifrån (alternativt stå
över ett kast om ingen är efter dig).
Välkommen in!
Det har blivit mycket lättare för
dig att följa med i redovisningarna
fast du har svårt att se smartboarden. Klasskompisarna har
nu blivit väldigt bra på att berätta
hur bilder som de visar ser ut.
Ta två steg framåt!
Genom DATE­övningarna görs eleverna delaktiga i ett konkret arbete för
ökad tillgänglighet på skolan nu och för framtiden. Eleverna blir medvetna
om betydelsen av tillgänglighet för alla. Arbetet i sig kan bidra till förändrade
attityder, ökad delaktighet och därmed en tillgängligare social miljö.
Elevblad
Du berättar för klassen att du
inte tål parfym och hårspray.
Tillsammans klurar ni på vad
man kan ha istället för att bli
fina, men så att alla kan byta
om efter idrotten utan att bli
sjuka. Slå ett extra slag!
tänka kan ses som en aktivitet, en kognitiv sådan. Att förflytta sig och orientera
sig i byggnader och lokaler är också en aktivitet. Ja, till och med att andas.
4 tema­områden
Hissen är på andra sidan skolan.
Otur! Du hinner inte rulla till vaktmästaren för att få hissnyckeln
och sen ner till skolgården förrän
rasten nästan är slut. Du får hänga
med din assistent istället för klasskompisarna. Ta två steg tillbaka!
Lärarhandledning
4. Tänk tillgänglighet – se olikheterna
Om tillgänglighet som begrepp sammantaget. Fokus på attityder,
bemötande och förhållningssätt kopplat till funktionella olikheter.
Kopieringsunderlag ur DATE © Handikappförbunden
155
www.DATE-larmaterial.se
Download