KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag

advertisement
Vad är det viktigaste du har missat på grund av att du inte har
varit tillgänglig via internet eller telefon?
Meddelande från en kund eller
leverantör
Meddelande från en kollega
Ett viktigt uppdrag eller en order
Jag är inte medveten om någon
sådan situation
Ett viktigt meddelande från
chefen
En inbjudan som jag inte ville
missa
En träff med vännerna
Ett nytt jobb
En viktig lunch
En date
Middag med släkten eller
familjen
Annat
Meddelande från en kund eller leveratör
Meddelande från en kollega
Ett viktigt uppdrag eller en order
Jag är inte medveten om någon sådan situation
Ett viktigt meddelande från chefen
En inbjudan som jag inte ville missa
En träff med vännerna
43%
39%
33%
30%
22%
19%
18%
16%
10%
8%
7%
3%
Ett nytt jobb
Publiceringsregel
Fritt om källan anges (”Telias kommunikationsbarometer för företag”).
En viktig lunch
Om kommunikationsbarometern för företag
Resultaten är framtagna av undersökningsföretaget Quickwise. 1 457 slupmässigt
utvalda heltidsarbetande svenskar (18-70 år) som har tillgång till Internet och
mobiltelefon och som arbetar i företag med tio eller färre anställda, har tillfrågats om
internet och andra kommunikationsmöjligheter. Urvalet är hämtat från Quickwise
respondentdatabas, vilken är representativ för den svenska befolkningen. Den består av
18 000 personer, 16 år eller äldre som har mobiltelefon och använder Internet minst en
gång per vecka. Svaren från undersökningen utgör stommen för analysen som resulterar
i kommunikationsbarometern för företag.
En date
Middag med släkten eller familjen
Annat
0%
10% 20% 30% 40% 50%
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Maria Stråhle, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, segment Företag, 020-77 58 30
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards