wkr0006 - Telia Company

advertisement
Var skulle du vilja ha möjlighet att koppla upp dig mot internet?
Hemma
På hotellrummet
I bilen
Hos kunden
På tåget
I sommarstugan
På flyget
Plats
På flygplatsen
På järnvägsstationen
På bussen
På båten
Hemma
På hotellrummet
74%
57%
På tåget
42%
I bilen
44%
Hos kunden
43%
I sommarstugan
40%
På flyget
33%
På flygplatsen
32%
På järnvägsstationen
23%
På båten
21%
På bussen
21%
På pendeltåget
17%
På fjällsemestern
18%
På tunnelbanan
13%
På bensinstationen
9%
I tvättstugan
6%
Annat
6%
På fjällsemestern
På pendeltåget
Publiceringsregel
Fritt om källan anges (”Telias kommunikationsbarometer för företag”).
På tunnelbanan
På bensinstationen
I tvättstugan
Annat
0
20
40
Procent
60
80
Om kommunikationsbarometern för företag
Resultaten är framtagna av undersökningsföretaget Quickwise. 1 457 slupmässigt
utvalda heltidsarbetande svenskar (18-70 år) som har tillgång till Internet och
mobiltelefon och som arbetar i företag med tio eller färre anställda, har tillfrågats om
internet och andra kommunikationsmöjligheter. Urvalet är hämtat från Quickwise
respondentdatabas, vilken är representativ för den svenska befolkningen. Den består
av 18 000 personer, 16 år eller äldre som har mobiltelefon och använder Internet
minst en gång per vecka. Svaren från undersökningen utgör stommen för analysen
som resulterar i kommunikationsbarometern för företag.
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Maria Stråhle, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, segment Företag, 020-77 58 30
Download