Enkät om tillgänglighet på hotell
1. Har du intresse av att resa och bo på hotell eller liknande boende?
Ja______________
Nej_______________
Om nej gå vidare till fråga 5.
2. Hindrar din funktionsnedsättning dig från att bo på hotell?
Ja_______________
Nej___________________
Om ja av vilken orsak?
____________________________________________________
3. Har du hindrats/nekats från att boka hotellrum på grund av att de inte
har kunnat tillgodose dina behov?
___________________________________________________________
4. När du ska bo på hotell, vilka önskemål/behov har du när det gäller
hotellrummet?
____________________________________________________________
När det gäller restaurangen?
_____________________________________________________________
När det gäller övriga utrymmen?
_____________________________________________________________
5. Påverkar din ekonomiska situation din möjlighet att bo på hotell?
_____________________________________________________________
6. Övriga kommentarer:
_____________________________________________________________