KOMMUNSTYRELSEN
TILL SAMTLIGA TILLSTÅNDSHAVARE PÅ GOTLAND
Den 29 juni 2005
TILLSTÅNDSMYNDIGHETEN
INFORMATION FRÅN TILLSTÅNDSMYNDIGHETEN !
BEGÄRAN OM EVENTUELL S.K. NATTMENY
På förekommen anledning vill vi påminna om Din skyldighet att servera lagad mat så länge Du serverar
alkoholdryck! Efter klockan 23.00 räcker det med tre lagade rätter (en s.k. nattmeny) som kan vara
förberedda för att senare värmas upp.
De är faktiskt så att berusningsgraden kan halveras av en mätt mage. Med andra ord, gäster som ätit mat
blir inte lika berusade !

Vi vill därför att Du inkommer med en eventuell s.k. nattmeny, senast den 7 juli, 2005.
KRAV PÅ KASSAAPPARAT/KASSAREGISTER
Sedan sommaren 2003 har Du en skyldighet att registrera all försäljning i kassaregistret och att vid
varje försäljning ta fram och erbjuda kunden ett kvitto. Det innebär att all försäljning av mat och dryck
samt ersättning för andra varor/tjänster - som Du tillhandahåller - skall registreras i kassaregistret.
Det kan röra sig om entréavgifter, och i de fall Du även driver garderoben i egen regi, även
garderobsavgifter.
KLUBBVERKSAMHET/TEMAKVÄLLAR
Vi har noterat förekomsten av klubbverksamhet och att representanter på restaurangen marknadsför
särskilt utvalt alkoholmärke. Vi vill därför förtydliga vad detta innebär för Dig.


Du är ansvarig för all verksamhet som bedrivs på restaurangen. Du måste ha egen personal som sköter
verksamheten och kan aldrig överlämna ansvaret för ordning och nykterhet till en klubbarrangör eller
leverantör av alkoholdrycker.
Alla kostnader och inkomster i restaurangrörelsen skall bokföras av i Din firma/bolag. Däremot kan Du anlita
konsulter med uppdraget att marknadsföra evenemang på restaurangen, artister, discjockeys och liknande.
FÖR MYCKET GÄSTER I LOKALEN ?
När vi påpekar att det är för många gäster i lokalen, möts vi ofta av svaret att antalet personer, enligt
brandskyddsmyndigheten, inte är överskridet. Vi vill därför uppmärksamma Dig på att det ibland krävs
ett lägre antal personer, än det brandmyndigheten ur brandsäkerhetssynpunkt faststället, för att
alkohollagens krav på överblick över serveringslokalerna skall vara uppfyllt.
TILL SIST, TREVLIG SOMMAR OCH LYCKA TILL !
Åsa Olofsson
utredningssekreterare
Postadress
Besöksadress
Telefon
Internet/e-post
Bankgiro
Postgiro
621 81 VISBY
S:t Hansgatan 25
Visby
0498-26 91 26
0498-20 35 24 (telefax)
www.gotland.se
[email protected]
339-8328
18 97 50-3