Träff 4 – Att gå vidare

advertisement
Utvärdering av ACT – Att hantera stress och främja hälsa
Här kommer en utvärdering av kursen som du har gått.
Frågorna handlar mest om utbildningen och kursmaterial.
Vissa av frågorna skattas mellan 1-5. Skalan fungerar så här:
1=mycket dåligt, 2=dåligt, 3=både bra och dåligt, 4=bra, 5=mycket bra
Jag är
tjej
kille
annat
Ålder:
_______
Datum (år och månad räcker):
_______
1. Helheten
Vilken siffra 1-5 ger du ACT – Att hantera stress och främja hälsa som helhet?
(utbildningsdagar, material och öva hemma mm, dvs. allt)
Betyg: _______(1-5)
Hur stor nytta tycker du att du haft av det du lärt dig här?
Betyg: _______(1-5)
Hur mycket av kursinnehållet tror du att du kommer att fortsätta att använda
dig av?
Betyg: _______(1-5)
Kommentarer
- Vad var bra och vad kunde ha gjorts annorlunda?
1
2. Träffarna
stämmer
inte alls
stämmer
lite grann
stämmer stämmer
ganska bra mycket bra
- Innehållet under träffarna var bra
- Jag förstod de metoder som lärdes ut
- Fyra tillfällen var lagom mycket utbildning
- Jag skulle hellre ha sex tillfällen som
är två timmar istället
- Jag skulle rekommendera kursen till kompisar
- Jag tycker att jag har lärt mig mycket nyttigt
- Utbildningen levde upp till mina förväntningar
Kommentarer
- Vad var bra och vad kunde ha gjorts annorlunda?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2
3. De olika momenten i kursen
Vilket betyg ger du de olika träffarna i sin helhet?
Träff 1 – Om stress och acceptans
Betyg: ____(1-5)
Kommentarer _________________________________________________________________
Träff 2 – De coola, viktiga sakerna som verkligen spelar roll – Din livskompass
Betyg: ____(1-5)
Kommentarer _________________________________________________________________
Träff 3 – Att leva det liv jag vill leva
Betyg: ____(1-5)
Kommentarer _______________________________________________________________
Träff 4 – Att gå vidare - Medkänsla, kommunikation och repetition
Betyg: ____(1-5)
Kommentarer ______________________________________________________________
Vad var bra och vad kunde ha gjorts annorlunda?
3
4.
Övrigt
Upplägget för varje träff
____(1-5)
Tydligheten
____(1-5)
Instruktionerna
____(1-5)
Förklaringar
____(1-5)
Arbetsmaterialet
(åhörarkopior)
____(1-5)
Kommentarer - Vad var bra och vad kunde ha gjorts annorlunda?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4
5. Gruppledarna
Vilket betyg ger du gruppledarnas insatser?
Betyg: ____(1-5)
Kommentarer
_________________________________________________________________
Kommentarer:
- Vad gjorde de bra och vad kunde ha gjorts annorlunda?
5
Övriga synpunkter? Ge gärna förslag på förbättringar
Tack för din medverkan!
6
Download