Presentation 1 sep - Strukturtorget

advertisement
WiFi
Nätverk: Piperska Muren
Lösenord: 0854553830
Här växer människor och kunskap
Broschyrbilden!
Här växer människor och kunskap
Vittra driver utvecklingen för att Sverige ska få den
bästa skolan/förskolan
Vi bryr oss om alla skolor, barn, elever och lärare.
Det vi gör, gör vi inte bara för vår egen skull utan för
allas.
Här växer människor och kunskap
Så här gör vi det!
Inom fem år är Vittra en förebild.
Genom ett starkt engagemang, samtida undervisning och vår
positiva kultur har vi bidragit till trygga och modiga individer med
höga kunskapsresultat, innovativ förmåga och förutsättningar för
ett livslångt lärande.
Här växer människor och kunskap
Ni är de viktigaste personerna
Förstelärare och förste förskollärare
Här växer människor och kunskap
Ökad måluppfyllelse genom
modigt ledarskap för lärande
Här växer människor och kunskap
Förväntningar ”Modigt ledarskap för lärande”
Ni är tydliga ledare som driver ett arbete för att utveckla pedagogernas
undervisningsskicklighet
Det syns genom att:
 Ni har utvecklat arbetsformer för att kontinuerligt kunna följa upp, utvärdera och ge återkoppling
till kollegorna på deras undervisning.
 Ni för dialog inom kollegiet om undervisningens innehåll, metoder och arbetsformer.
 Ni initierar och för samtal på skolan/förskolan om vad som genererar framgångsrik undervisning
med hög måluppfyllelse.
 Ni analyserar kontinuerligt tillsammans med era kollegor samband mellan skolans/förskolans
resultat, undervisningen och elevernas/barnens utveckling och lärande.
Här växer människor och kunskap
Här växer människor och kunskap
Här växer människor och kunskap
3 tankar på vägen!
Här växer människor och kunskap
Vilka kunskaper/färdigheter
behöver eleverna för att nå
målen?
•
•
•
Helen Timperley – fokus undervisning/verksamheten!
Möt barnen/eleverna där de är genom pedagogens undersökningar
Utveckla pedagogens kunskaper utifrån barnen/elevernas behov
Här växer människor och kunskap
AVGRÄNSNING
•
•
•
•
Ett uppdrag! Inte 5 uppdrag!
Ett arbetslag?
En årskurs?
En ansvarsgrupp/avdelning?
Här växer människor och kunskap
RESULTAT
Måluppfyllelse – för verksamheten
Betygsresultat och kunskapskrav i fokus i skolan
Mätbart
Här växer människor och kunskap
Dagens tider
Kl.10.30-12.30
Ann S. Pihlgren
Kl.12.30-13.30 – LUNCH
Kl.13.30-15.40
Försteförskollärare och förskolechefer – med Coral Ljunggren – Oscarsalen
Förstelärare och rektorer – med Ann S. Pihlgren
Fika 14.30
Här växer människor och kunskap
Läsåret 2015-2016
Region Stockholm
Träff 2 – Torsdagen den 1 oktober
Stockholm, Adolf Fredriks kyrkogata 2, kl.10-16
Träff 3 – Tisdagen den 3 november
Stockholm, Adolf Fredriks kyrkogata 2, kl.10-16
Träff 4 – Torsdagen den 25 februari 2016 – Ann S. Pihlgren
Stockholm, lokal ej bokad, kl.10-16
Träff 5 – Tisdagen den 24 maj 2016
Stockholm, lokal ej bokad, kl.10-16
Här växer människor och kunskap
Läsåret 2015-2016
Region Mitt
Träff 2 - Tisdagen den 6 oktober
Stockholm, Adolf Fredriks kyrkogata 2, kl.10-16
Träff 3 – Torsdagen den 5 november
Stockholm, Adolf Fredriks kyrkogata 2, kl.10-16
Träff 4 – Torsdagen den 18 februari 2016 – Ann S. Pihlgren
Stockholm, lokal ej bokad, kl.10-16
Träff 5 – Torsdagen den 26 maj 2016
Stockholm, lokal ej bokad, kl.10-16
Här växer människor och kunskap
Läsåret 2015-2016
Region Sydväst
Träff 2 – Fredagen den 9 oktober
Vittra Halmstad. Kl.10-16
Träff 3 – Torsdagen den 19 november
Vittra Västra Hamnen. Kl.10-16
Träff 4 – Torsdagen den 3 mars 2016 – Ann S. Pihlgren
Vittra Landborgen. Kl.10-16
Träff 5 – Torsdagen den 2 juni 2016
Vittra Samset. Kl.10-16
Här växer människor och kunskap
Fokus för läsåret
Träff 2 (oktober)
 Uppdraget
 Basgruppsdiskussioner – uppföljning av Anns ”uppgift”
 Samtalsmetodik
Träff 3 (november)
 PYT – praktisk yrkesteori
 Kollegialt lärande
Här växer människor och kunskap
Fokus för läsåret
Träff 4 – Ann S. Pihlgren (februari/mars)
 Min förstelärar/försteförskollärar-filosofi
Träff 5 – vad har läsårets arbetet gett för resultat för måluppfyllelsen för
våra barn/elever? (maj/juni)
 Resultat och utvärdering
Här växer människor och kunskap
Enhetsspecifikt uppdrag (kopplat till kollegialt lärande och Timperleys modell med
utgångspunkt i frågan: vilken kunskap/ förmågor behöver barnen/eleverna för att nå
målen?)
De kunskaper/förmågor som barnen/eleverna behöver för att nå målen är en bättre läsförståelse –
fokus att få eleverna ”att läsa mellan raderna” – metaforer.
Metoden för det kollegiala lärandet kommer att vara, genom mitt lärande i Läslyftet, att
handleda pedagogerna om vilka undervisningsmetoder som ger bäst effekt på elevernas
kunskapsutveckling hos oss på miniorerna och det genom att ta fram tydliga strategier för att
tidigt kunna identifiera elever i behov av stöd för utvecklandet av sin läsförståelse. Eleverna testas
varannan period med en diagnos kring läsförståelse.
Genom mitt arbete med Läslyftet kommer jag att arbeta tillsammans med de andra pedagogerna
på miniorerna med hjälp av olika moduler. Modulerna är kopplade till Läslyftet och kommer att
innebära två träffar i veckan för att utveckla det kollegiala arbetet samt utvärdera, reflektera,
studera och genomföra arbetspass i koppling till en specifik modul kring läsförståelse.
Här växer människor och kunskap
Resultatmål (mätbara och kopplat till måluppfyllelse utifrån
styrdokument, läroplaner och ämnen/kurs)
Jämförelse i slutet av läsåret med föregående år i åk 2 respektive åk 3. Kunskapskrav i
svenska/svenska som andra språk – läsförståelse
Nationella prov i åk 3 – nationell jämförelse
Här växer människor och kunskap
Exit Notes
Dagens behållning!
Den här frågan/funderingen bär jag på och vill ha stöd i! Träff 2
Skriv gärna ert namn!
Här växer människor och kunskap
Här växer människor och kunskap
Download