Hållbart framsteg

advertisement
Anmälan till programmet ”Kvinnors företagande stärker
Sverige” /Konsten att hålla ångan uppe.
Under våren 2009 kommer två program att genomföras.
Ett på eftermiddagar och ett på kvällar.
För att möjliggöra största möjliga spridning på deltagare och branscher i
varje program, vill vi att du fyller i nedanstående ansökan.
Anmälan ska sändas via e-post till: [email protected] eller via brev till
Öhrlings PWC, Box 1124, 824 13 Hudiksvall
Namn:
Företagets namn:
Adress:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-postadress:
År du startade
företaget:
Antal anställda
Verksamhet:
Vad har du för mål med ditt företag under de kommande tre åren?
Ange kort varför du vill delta i programmet?
Programmet innebär att du förbinder dig för samtliga träffar och att med engagemang och ansvar ta
dig an det arbete som du ska göra mellan träffarna.
- Hur troligt är det att du kan prioritera att delta samtliga träffar och genomföra programmet
med ditt fulla engagemang?
Ange med ett kryss X på en skala 1-10 nedan:
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
Övrig information som du tycker är viktig:
Download