Uploaded by User892

ACFrOgA4lGtLFBt9Pjt0s8bLL68G7MldfwNhc1YamQHroMq1DcOUz9bQl5zknreC8ALMV4dBBEMnp3SgHhq37-0bAj5OLck7pECMVz9iqNoxJbMClPoLVWTxGhIlXzI= (1)

1 (2)
NORRKÖPINGS KOMMUN
Socialkontoret och Utbildningskontoret
INBJUDAN TILL FÖRÄLDRAUTBILDNING
Hamnar Du ofta i konflikt med din tonåring?
Vill du vara med i en föräldracirkel?
Kursen vänder sig till föräldrar som har ungdomar i åldrarna 12-18 år och som tycker
att det är svårt att få det att fungera hemma. Kanske präglas mycket av tiden
tillsammans av konflikter och bråk. Det är vanligt att ungdomar bråkar med föräldrar
och syskon. Ibland kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska hantera detta.
Detta är en kurs som ger praktiska verktyg och som handlar just om att få det att
fungera bättre hemma. Ungdomar i den här åldern börjar frigöra sig från sina föräldrar
och kompisar och det som händer utanför familjen blir allt viktigare. Men trots detta är
föräldrar fortfarande väldigt betydelsefulla
Vad är Komet?
Komet är ett föräldraträningsprogram som är utvecklat i Sverige. Programmet bygger
på att förbättra kommunikationen och relationen mellan föräldrar och barn.
Hur går det till?
Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Som
förälder får man konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna.
Gruppen träffas nio gånger. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller
mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sin tonåring.
Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.
De olika momenten i träffarna är;
 Tid tillsammans
Mål: att bygga upp relationen till den ungdomen
 Kommunikation
Mål: tydlig, konsekvent och lyhörd kommunikation
 Problemlösning
Mål: förhandla och nå överenskommelser med den unge
 Regler
Mål: tydliga förväntningar och konsekvenser
2 (2)
Vem kan delta?
Utbildningen är anpassad för föräldrar som har barn/ungdomar mellan 12-18 år. Vi
vänder oss i första hand till föräldrar som tycker att det är konflikter och bråk med
barnet/ungdomen.
Vi inbjuder Dig/Er till utbildning i grupp med andra tonårsföräldrar. Det kommer att
vara högst 12 st föräldrar i gruppen. Vid många anmälningar kommer prioriteringar att
göras.
Kursen består av 8 träffar under hösten 2018, med start under v 39.
Cirka två månader efter kursen inbjuds gruppen också till en uppföljningsträff.
Tid: en kväll i veckan 17.30–20.00. Det kommer finnas två olika dagar att välja på,
onsdagar eller torsdagar. Fika ingår och kursen är kostnadsfri.
Vi önskar din anmälan senast fredagen den 7 september 2018. Maila eller ring till
nedanstående kontaktpersoner.
I anmälan vill vi ha följande uppgifter:




Ditt namn, telefonnummer, adress (gärna din e-post)
Ditt barns namn, skola och klass
Kort beskrivning av anledningen till att du önskar gå KOMET.
Om det är någon av dagarna du inte kan.
Du kommer att erbjudas ett enskilt samtal med kursledarna innan kursstart för närmare
information om innehåll i utbildningen och förväntningar på den.
Kontakta:
Elizabeth Hallin
Socialpedagog, Socialkontoret
Telefon: 011 15 33 53
Mobil: 073 020 1076
[email protected]
Eva Pedersen
Kurator, Djäkneparksskolan och Moamottagningen
Tel 011-15 31 48
Mobil: 073 020 1273
[email protected]