ordningsregler 16

advertisement
Skolans regler 2016-2017 (ver 2.0)
Värderingsregel
Behandla andra som du själv vill bli behandlad
1) Behandla dig själv och andra med respekt. Alla sorters kränkningar är förbjudna. Vi visar
respekt för varandras olikheter. Var försiktig med skolans egendom
2) Stå för det du har gjort. Vi ljuger inte och skyller inte ifrån oss.
3) Använd ett vårdat språk. Vi använder inte svordomar eller kränkande ord.
Ordningsregler
Ytterkläder
F-6: Ytterkläder skall vara avtagna under lektion
I matsalen skall jacka tas av och hängas upp innan man hämtar
mat.
Mobiltelefon
F-6: Mobiltelefon får inte användas under skoldagen.
7-9: Mobiltelefon får inte finnas på lektioner
Värdeföremål
Skolan ansvarar inte för dina pengar, mobil och andra
värdesaker som du tar med till skolan. Det gör du själv.
Korridor
Korridorerna skall vara en lugn plats så att inte lektionerna
störs.
Raster
F-6 och fritids: När rasten börjar går vi direkt ut och stannar
inte i klassrum eller korridor. Vi lämnar inte skolans område. Vi
går ut oavsett väder.
Bollar
Vi sparkar boll på angiven plats. Snöbollskastning förbjuden.
Nötter
Nötter, mandlar och fröer är helt förbjudet på skolan på grund
av allergier.
Godis, tuggummi och läsk
F-6 och fritids: ej tillåtet på skoltid, 7-9: ej tillåtet på
lektionstid. Energidrycker (ex Red Bull) är aldrig tillåtna på
skolan.
Maskeringsförbud
Det är inte tillåtet att maskera sitt ansikte, helt eller delvis
(med exempelvis: bandanas, balaclava eller halsdukar)
Viktigt! Om du bryter mot dessa regler får det konsekvenser. Se dokumentet
Konsekvenstrappan.
Download