Nötförbud Inom Kostenheten har vi ett generellt förbud mot alla typer

Nötförbud
Inom Kostenheten har vi ett generellt förbud mot alla typer av
nötter, jordnötter och mandel i vår mat. Motivet till detta beslut är
att på alla sätt undvika olyckstillbud med risk för allergiska
reaktioner för våra barn och elever.
Förbudet bör gälla alla dagar och alla tider i skolorna och bör alltså
även gälla vid uthyrning eller utlåning av lokaler. Det gäller alltså
föräldramöten, ”disco” mm
Viktigt är också att tänka på detta under ”semmeltider”, då man ska
undvika att ha detta i skolan. Vi har också en policy att inte ha
sötade produkter i skolan varför detta inte bör vara något problem.
Det finns alltid en risk att sammanblanda och kanske inte kunna
identifiera nötter jordnötter och mandel i livsmedel och mat varför
detta generella förbud införts.
Allt för att elever, föräldrar och personal skall känna sig trygga.
Liz Silvergrund Elfsberg
Kostchef