EU och konkurrensen Utveckling av marknad har betydelse för

advertisement
EU och konkurrensen
Utveckling av marknad
har betydelse för
genomslaget
av EU-rätten
Ett principiellt förbud
mot stödgivning
Som snedvrider eller hotar
Hänsyn till
det som är av allmänt intresse
Icke
ekonomiska
tjänster
Ekonomiska
tjänster
snedvrida konkurrensen
Och som påverkar handeln
mellan medlemsstaterna
Som gynnar visst företag
eller viss produktion
Konkurrensneutralitet – en direkt konsekvens
Download