Flickornas och kvinnornas historia del 4

advertisement
Flickornas och
kvinnornas historia
del 4
Viktiga årtal på vägen från
omyndig till rösträtt
1845
• Lika arvsrätt för kvinnor och män
1858
• En ogift kvinna över 25 kan
ansöka om att bli myndig
• Gifter hon sig blir hon åter
omyndig
1864
• Mannen förlorar rätten att slå sin
hustru
1884
• Ogifta kvinnor blir myndiga vid 21
års ålder
1901
• Kvinnor får rätt till fyra veckors
ledighet, utan lön, vid barnafödande
1921
• Kvinnor får för första gången
rösta i ett riksdagsval
• Även gifta kvinnor blir myndiga
vid 21 års ålder
• Kvinnan och mannen blir likställda
i den nya giftermålsbalken
1938
• Preventivmedel tillåts
• Moderskapspenning för alla införs
1939
• Förvärvsarbetande kvinnor får inte
avskedas på grund av graviditet,
förlossning eller giftermål
1964
• P-piller godkänns i Sverige
1965
• Förbud mot våldtäkt inom
äktenskapet. Tidigare kunde det
bara bli tal om våldtäkt utanför
äktenskapet
1975
• Fri abort till och med 12:e
havandeskapsveckan införs i
Sverige
1991
• Ny jämställdhetslag som bland
annat innebär förbud mot sexuella
trakasserier på arbetsplatsen
1998
• Nytt brott – kvinnofridsbrott –
införs i brottsbalken
• Lag med förbud mot
könsstympning av kvinnor
1999
• Förbud mot köp av sexuella
tjänster
2005
• Skärpt sexualbrottslag där
sexuellt umgänge med en person
i hjälplöst tillstånd betraktas som
våldtäkt
www.medix.nu
Download